4

Як правильно перекласти Northeast Brooklyn? Бруклін — це район міста Нью-Йорк. А Northeast — його північно-східна частина.

У правописі 2015 (параграф 38) сказано:

 1. Назви сторін світу: за́хід, пі́вдень, пі́вніч, схід, норд-о́ст, півде́нний за́хід — звичайно пишуться з малої літери. Якщо під цими назвами розуміються країни чи народи, тоді вони пишуться з великої літери: Дале́кий Схід, За́хідна Украї́на, краї́ни За́ходу, куро́рти Пі́вдня, наро́ди Пі́вночі, Півде́нне Полі́сся, Півні́чна Букови́на, Схід проки́нувся.

У правописі 2019 (параграф 50) уточнюється про регіони:

 1. Назви сторін світу: за́хід, пі́вдень, пі́вніч, схід, норд-о́ст, півде́нний за́хід — звичайно пишемо з малої букви. Якщо ці назви вживаються на означення країн, народів, регіонів, тоді їх пишемо з великої букви: краї́ни За́ходу, Дале́кий Схід, За́хідна Украї́на, наро́ди Пі́вночі, Півде́нне Полі́сся, Півні́чна Букови́на.

Але Northeast Brooklyn — це не є офіційна географічна назва району. Район називається просто Бруклін, а Northeast Brooklyn — лише його північно-східна частина. Так само як південно-західна Троєщина.

То як усе ж таки правильно: Північно-Східний Бруклін чи північно-східний Бруклін?

1

Якщо коротко, то зазвичай пишуть схід Європи, східна частина Європи, але Східна Європа. Хоча «Східна Європа» — це теж не офіційна назва. І «Далекий Схід», «Західна Україна», «Південне Полісся», «Північна Буковина» (приклади з правопису) — теж не офіційні назви (у деяких випадках це навіть неконкретні назви, тобто означувані території не мають чітких меж). Однак це назви, що з певних причин набули популярності.

Тобто я вважаю: північний схід Брукліну (Брукліна), північно-східна частина Брукліну (Брукліна), але Північно-Східний Бруклін.

P. S.: Іноді пишуть західна Україна, східна Європа тощо, але в десятки (для окремих словосполучень — навіть у сотні) раз рідкіше — я не знаю, вважати це альтернативним варіантом чи помилкою.

P. P. S.: У «ГРАК»-8:

 • (Західн|Східн|Північн|Південн).* Укра[йї]н.*11169,
  (західн|східн|північн|південн).* Укра[йї]н.*773;
 • (Західн|Східн|Північн|Південн).* [ЕЄ]вроп.*11210,
  (західн|східн|північн|південн).* [ЕЄ]вроп.*617;
 • (Західн|Східн|Північн|Південн).* [А-Я].*45284,
  (західн|східн|північн|південн).* [А-Я].*6795.
5
 • 2
  «іноді пишуть», «зазвичай пишуть» [citation needed]
  – bytebuster
  May 12 '20 at 14:47
 • Дякую за відповідь. А чи є десь джерела з прикладами вживання окраїн районів міст (у західних країнах)? Можливо, не Бруклін, а щось схоже. Скажімо, Мангеттен, Чайнатаун, Челсі. May 12 '20 at 14:51
 • Ну, от, наприклад, усі словосполучення вигляду «Західне/Східне/Північне/Південне Щось» (там я на якійсь зі сторінок знайшов зокрема Окленд).
  – Sasha
  May 12 '20 at 17:11
 • @bytebuster, на основі ГРАК-8. У принципі можна твердження зробити гіперпосиланнями, але мені було ліньки.
  – Sasha
  May 12 '20 at 17:38
 • @Sasha мені здається, можна просто в тексті відповіді сказати, звідки дані, без гіперпосилання.
  – P. Vowk
  May 12 '20 at 19:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.