4

Стаття на українській Вікіпедії подає "Гайд-парк" (друге слово з малої літери). Перекладач Google подає "Гайд-Парк" (друге слово з великої літери).

У правописі (параграф 114) написано:

в) Географічні назви, що складаються з іншомовних елементів — повнозначних слів, а також похідні від них прикметники: Буе́нос-А́йрес, Думбарто́н-Окс, Ісси́к-Куль, Кзил-Орда́, Нар’я́н-Мар, Рі́о-Не́гро, Ула́н-Уде́; буе́нос-а́йреський та ін., але: Алата́у, Амудар’я́, Махачкала́, Сирдар’я́, амудар’ї́нський, приамудар’ї́нський; амлмаати́нець, кзилорди́нець та ін.

г) Географічні назви (переважно населених пунктів) з першими складовими частинами соль-, спас-, усть- та іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, санкт-, сант-, санта-, сен-, сент- і под., а також із кінцевими назвотворчими частинами -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіорд і похідні від них прикметники: Соль-Іле́цьк, Спас-Кле́пики, Усть-Каменого́рськ; Вест-І́ндія, Іст-Ло́ндон, Нью-Йо́рк, Сан-Сальвадо́р, Санкт-Га́ллен, Сант-Я́го, Са́нта-Кла́ра, Сен-Гота́рд, Сент-Луї́с; Фолл-Ри́вер, Атла́нтик-Сі́ті, Са́хо-сквер, Бо́нна-фіо́рд; соль-іле́цький, усть-каменого́рський; нью-йо́ркський, фолл-ри́верський, атла́нтик-сі́тинський та ін.

Але там нічого не сказано про кінцеву назвотворчу частину "-парк". Заради цікавості подивився, як перекладається Central Park у Нью-Йорку. Вікіпедія подає "Центральний парк", без дефісу.

То як правильно перекладати Hyde Park?

1 Answer 1

4

У правописі 2015 (параграф 38):

Якщо ж складова частина такої назви увійшла в українську мову як загальна родова назва, то вона пишеться з малої літери: Вара́нгер-фіо́рд, Дю-фіо́рд. Так само з малої літери пишуться й родові позначення в іншомовних назвах вулиць, майданів, бульварів: Ка́йзер-плац, Лі́бкнехт-штра́се (штрасе — вулиця), Трафальга́р-сквер (сквер — площа), Тре́птов-парк, Уо́лл-стрит (стрит — вулиця).

Щоправда з правопису 2019 (параграф 50) цей приклад прибрали.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.