3

Мейнарович і Кратко стверджують, що

conical = ['kɒnɪkl] ко́нусний; коні́чний

Але в чім різниця між цими двома словами?

Мені здається, що конічний це такий, що має конусну форму, наприклад, конічна гірка. А конусний це такий, що належить конусу, наприклад, у конуса є форма - конусна форма і вона належить конусу. Та не можу це обґрунтувати.

1 Answer 1

2

Словники

«Словник української мови» каже таке:

  • КОНІ́ЧНИЙ, а, е. Прикм. до ко́нус. <…> // Який має форму конуса. <…>

  • КО́НУСНИЙ, а, е. 1. Прикм. до ко́нус. <…>

    2. Який має форму конуса; конічний. <…>

Тобто множини значень цих слів однакові.

Але в конічний оте «який має форму конуса» позначено частиною основного значення, а в конусний — другим значенням. (Можливо, з цього випливає те, що для конічний це притаманніше значення, а для конусний — більш другорядне; а можливо — нічого не випливає.)

Про походження

Оте -ус у латині (а також -ос і подібні в грецькій) — це відмінкове закінчення, що використовується лише в певних формах. У нас його традиційно відкидають: і у власних іменах (ΑναξαγοραςАнаксагор, PliniusПліній і т. ін.; десь було навіть окреме запитання про це), і здебільшого в загальних назвах (ἀρχιερεύςархієрей, degeneratusдегенерат тощо); я припускаю, що випадки, коли воно зберігається, спричинені найчастіше малою довжиною слова — якщо відкидати такі закінчення в коротких словах типу вірус, полюс, градус, то значно збільшується ймовірність омонімії. Утім, при утворенні похідних слів від іменників, де це закінчення таки збереглося, воно часто знов-таки відпадає: епосепічний, градусградація, космоскосмічний, модусмодальний, полюсполярний.

Але не завжди: вірусвірусний, полюсполюснийполярний).

Тобто з одного боку — ніщо не зобов'язує ці слова (конічний і конусний) мати різні значення; вони можуть бути всього-на-всього наслідком різних шляхів боротьби з омонімією: в одному використовується складніший суфікс -ічн-, в іншому не прибирається оригінальне закінчення -ус. З іншого — ніщо не забороняє цим словам із часом розійтися в значеннях, як це трапилося з полюсний і полярний.

Про семантику суфіксів

Людмила Сидоренко, «Суфіксальна деривація ад'єктивів у технічній термінології»:

  • «належний тому чи виготовлений з того, на що вказує твірна основа» — N + -н(ий), <…>;
  • «такий, що позначає відношення до чогось» — N + -ичн(ий) / -ічн(ий);

Це начебто має бути аргументом у бік Вашої теорії: конусний — належний конусу, конічний — стосовний конуса.

Але практика і словники не підтверджують це:
• за словниками: щонайменше слову конічний притаманні обидва значення, щонайбільше — обом словам;
• за вжитком: конусна форма вживається значно рідкіше за конічну форму (навіть нормалізувавши відносно частот вживання слів конусний і конічний, маємо 6/59≈0.10 і 65/522≈0.12), конусний уживається і як «що має форму форму конуса»: конусна яма, конусний горбик, конусна виїмка).

Висновки

Не знаю.

Можливо, воно було б по-Вашому, якби не низький суспільний попит на розрізнення цих значень.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.