1

Як буде це імя та призвище у кличному відмінку? Ілоне Маску? Ілоне Масче?

  • I’m voting to close this question because it fails to show any prior research. – bytebuster Apr 29 '20 at 15:27
  • 1
    Не розумію в чому проблема. Я написав які варіанти були в мене, і що я знайшов, але в мене є підозра, що це не правильно. Я тому і питаю, щоб дізнатися як правильно, и чому саме так – Евгений Apr 29 '20 at 15:39
3

«Правопис» 2019, § 87.1 на с. 85–96 (і те саме каже «Правопис» 2015, § 53.1 на с. 89–90):

Закінчення мають <…> іншомовні імена з основою на г, к, х <…>: <…> Дже́ку, Жа́ку, Лю́двігу, Фрі́дріху <…>.

Отже Ма́ску.

Богда́н, Іва́н й інші імена на мають закінчення , і мені здається, цілком природно в ту групу вписується І́лон: І́лоне.

Отже: І́лоне Ма́ску.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.