1

Я знаю, що це називається фолікулом. Можливо, є також україномовна назва?

1 Answer 1

3

Ну, власне, у підручниках пишуть «волосяна цибулина»:

  • Олійник Іванна, Галашин Ольга, Стецюк Лариса, «Вивчення біології у 9 класі. Конспекти уроків», с. 152;
  • Пішак В. П., Бажора Ю. І. та ін., «Медична біологія.: Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р.а.», с. 517.

Англійською це може називатися зокрема hair bulb, де bulb позначає будь-який твердий предмет, що округлий з одного боку й звужується з іншого, зокрема й цибулину та лампочку, тож, можливо, це калька не з російської.

1
  • Правильне зауваження про англійську мову. Англійською та частина цибулі, що під землею так і називається bulb. Можна глянути на статтю onion, там як друга назва вказана bulb onion.
    – Yola
    Commented Apr 6, 2020 at 0:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.