5

[пйатдеис`а́т] - на сайті Горох зазначено, що звук [т] вимовляється.

Вікіпедія ж говорить, що слово п'ятдесят вимовляється без звука [т]: [пйадеис'а́т]

На інших сайтах ще можна знайти таку транскрипцію, де звук [д] є подовженим: [пйад:еис'а́т]

То як усе ж таки правильно транскрибувати це слово? І чи аналогічним чином транскрибуються літери "тд" в наступних словах: артдиректор, ветдопомога, дев'ятдесят, двохсотдоларовий, компактдиск, культдіяч, охматди́т, політдіяч, хотдог?

1 Answer 1

2

Орфоепічний словник Погрібного (1984р) подає це та похідні слова з подовженим звуком д enter image description here

1
  • Дякую! Скажіть, будь ласка, на скільки можна довіряти Орфоепічному словнику Погрібного? Він аж 1984 року, тому в мене виникає насторога до його актуальності та чинності. Apr 6, 2020 at 17:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.