0

Прошу вашої аргументації щодо вживання/невживання відповідних форм.

Мене цікавить аргументація за/проти використання суфіксальних форм. На даний момент я вважаю надання переваги використанню/невикористанню суфіксів -уч-/-юч- справою смаку, не більш за те.

6
 • Теґ вибір-слова передбачає: «Запитання має містити чітко обумовлений контекст і щонайменш приблизний список слів-кандидатів» Mar 31, 2020 at 11:38
 • 2
  @bytebuster, загалом, якщо чесно, по-моєму, було б непогано, якби запитання типу «у яких контекстах яке з цих слів краще застосовувати» теж мали право на існування, коли вони не потребують наддовгої відповіді, але я вже втомився відстоювати/просувати свої погляди, вважаймо, що я цього не казав.
  – Sasha
  Mar 31, 2020 at 12:13
 • 1
  @Sasha, для цього вже є різниця-між-словами та значення-слів. Let's go, я створив! © :-) Тому не варто боротися з вітряками. Якщо авторка мала на увазі інший теґ і іншу мету запитання, то це треба відобразити в edit. А я тоді вже шукатиму недоліки відносно нових заявлених теґів. :-) Зараз запитання, безумовно, є сире і заслуговує на щось із діапазону відредагувати / закрити / видалити+переосмислити+запитати_як_слід. Не сумніваюся, що ми маємо на сайті прихильників першого методу, від яких я очікую практичних дій з порятунку цього запитання. Mar 31, 2020 at 13:14
 • 1
  @bytebuster, якщо чесно, я, як відвідувач, інтуїтивно не відчуваю різниці між різниця-між-словами і вибір-слова — на перший погляд здається, що вони синонімічні. Трішки подумавши, я збагнув, що вибір-слова — це про вибір слова під конкретну ситуацію, а різниця-між-словами — це, мабуть, про порівняння слів незалежно від контексту, — але це зовсім неочевидно, як мінімум — треба було б в описі вибір-слова додати згадку про різниця-між-словами, а як максимум — перейменувати вибір-слова чи таки подумати про те, щоб відмовитися від жорсткого розділення.
  – Sasha
  Mar 31, 2020 at 15:19
 • @Sasha, я приблизно так само бачу цю відмінність. Але наші теґи „are not carved in stone“. Ніщо не заважає запропонувати і втілити кращу систему. Mar 31, 2020 at 20:23

1 Answer 1

1

Ці слова мають трішки різне значення:

 • освіжаючийосвіжуючийосвіжний — той, що освіжає (освіжує);
 • освіжальнийосвіжувальний — той, що призначений для освіження (освіжання, освіжування).

Тобто зазвичай Ви не можете сказати освіж(ув)альний про якесь природне явище, наприклад, вітер (якщо, звісно, воно не було штучно створено людьми з цією метою). Речі, штучно створені людьми з цією метою, навпаки, влучніше описувати словами з 2-ї групи, хоча слова з 1-ї групи в широкому значенні теж для цього придатні, на мій погляд.

Представлення в корпусах і словниках:

Щодо вибору між освіжаючий (освіжуючий) й освіжний мовознавці неодноразово «схрещували шпаги». Дехто вважає, що словам на -учий (-ючий) в українській мові нема місця; дехто вважає, що нема місця лише активним дієприкметникам, але деякі найбільш уживані слова на -учий (-ючий) можна вважати не дієприкметниками, а віддієслівними прикметниками (принаймні, коли вони використовуються без залежних слів); дехто вважає, що активні дієприкметники непритаманні лише народно-поетичній мові, але цілком припустимі в науковомі стилі.

P.S.: Якщо хтось знайде старі обговорення (на цьому сайти чи на інших) стосовно двох тем:
(1) семантика різних суфіксів (зокрема -н- й -альн-),
(2) доречність слів на -учий (-ючий)
— і додасть сюди, буду радий (просто не маю часу).

P.P.S.: Щодо того, якому, власне слову надати перевагу… Вибір між 1-ю (освіжаючийосвіжуючийосвіжний) і 2-ю (освіжальнийосвіжувальний) групами, як я вже писав, має відбуватися на основі значення, яке треба передати. Вибір між дієприкметникоподібними словами (освіжаючий, освіжуючий) і «чистими» прикметниками (освіжний) залежить від вашого ставлення до форм на -учий (-ючий). Також зазначу, що від освіжати походять освіжаючий і освіжальний, а від освіжувати походять освіжуючий і освіжувальний — якщо ви розрізняєте протяжні й наворотні дієслова, то це остаточно визначить ваш вибір.

7
 • У запитанні написано: «якій формі надати перевагу?» Чи можна відредагувати цю відповідь, щоб вона відповідала на поставлене запитання? Mar 31, 2020 at 13:17
 • 1
  До тих, хто поставив мінус, — цікаво було б дізнатися причину.
  – Sasha
  Apr 1, 2020 at 9:18
 • @bytebuster мене влаштовує ЦЯ відповідь. Apr 5, 2020 at 21:07
 • 1
  @OlenaLisovs'ka, до речі, якщо Вас влаштовує відповідь, Вам слід натиснути ✓, щоб прийняти її. (Це стосується і попередніх Ваших запитань теж.)
  – Sasha
  Apr 5, 2020 at 22:24
 • 1
  @OlenaLisovs'ka, технічно наявність/відсутність у запитання ухваленої відповіді ні на що не впливає (нові відповіді й коментарі можна створювати в будь-якому разі; і в будь-який момент отой значок ухвалення можна скасувати або перенести на іншу відповідь). Але психологічно хтось може бути більш зацікавлений відповідати на запитання без ухваленої відповіді (але також хтось психологічно може бути зацікавлений відповідати лише на запитання зовсім без відповідей — це ж не привід їх не писати; а когось, може, навпаки, заохочує «о, там написали/ухвалили неправильну/неточну в., зараз я їм покажу!»).
  – Sasha
  Apr 7, 2020 at 8:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.