4

У моїй освіті я пригадую використання тільки першого варіанту, але і другий виглядає коректно і навіть подобається. Чи є між ними різниця? Чи є джерела, які допоможуть визначити який краще використовувати?

1 Answer 1

3

Словники й узус

У «Словнику української мови» у 20 томах є обидва слова в потрібному значенні: і експоненційний (-но), і експонентний.

На практиці частіше вживається експоненційний (-но), ніж експонентний (-но): 78 траплянь у «ГРАК» проти 11 траплянь у «ГРАК».

Отже лідер: експоненційний (-но).

Логіка

За логікою мало б бути так:

  • експонентаекспонентний (-но);
  • експоненціяекспоненційний (-но).

Eкспоненція — рідковживане слово, «Словник української мови» у 20 томах його не містить. Якийсь «Українсько-російський політехнічний словник» без реквізитів ототожнює укр. експоненція з рос. экспоненция. І рос. экспоненция, і укр. експоненція вживаються як у непотрібному нам значенні «представлення, вираженість чогось» («експоненція антигенів на клітинах крові», «падежная экспоненция», «ВИЧ-экспоненция»), так і стосовно функції x (у російській домінує непотрібне нам значення, в українській десь 50 на 50).

Коротко кажучи, логічніше було б уживати прикметник (і прислівник), що відповідає іменнику експонента, — експонентний (-но). Але вживання експоненційний (-но) загалом можна виправдати існуванням іменника експоненція. Хоча я думаю, що насправді причиною вживання експоненційний є не іменник експоненція, а те, що спочатку утворили російське экспоненциальный під впливом англійського exponential, а потім утворили укр. експоненційний під впливом рос. эскпоненциальный (аналогічно potentialпотенциальныйпотенційний).

Також зазначу, що існують слова експонент (рос. экспонент) і експонувати (рос. эскпонировать), що мають як потрібні нам значення, так і непотрібні (щоправда для експонувати й эскпонировать словники чомусь не зазначають потрібного нам значення (при цьому рос. й укр. словники чомусь містять одні й ті самі тлумачення, наче скопійовані під копірку), але на практиці вочевидь ці слова його мають).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.