3

ПІДТРИ́МАННЯ, я. сер. Дія за значенням підтримати.
ПІДТРИ́МУВАННЯ, я, сер. Дія за значенням підтримувати.

І далі:

ПІДТРИ́МАТИ див. підтримувати.
ПІДТРИМУВАТИ, ую, уєш, недок., ПІДТРИМАТИ, аю, аєш, док., перех.

Виходить, що підтримування від недоконаного підтримувати, а підримання від доконаного підтримати.

Але і підтримання, і підтримування це процеси, тому мені не дуже зрозуміла їхня доконаність/недоконаність.

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.