5

В контексті - Trainable weights are the weights that will be learnt during the training process.

Бажано одним словом. Я поки що вживаю научуваний але може є щось краще.

1
 • 1
  пов'язані 1, 2, 3
  – Yola
  Commented Mar 23, 2020 at 19:27

3 Answers 3

3

Мейнарович і Кратко ("Англійсько-український словник з математики та інформатики" 2010) пропонують:

trainable = ['treɪnəbl] трено́вний, сприйня́тливий до навча́ння

2

Тут допоможе таке правило:

Почнімо із прикметників, що вказують на здатність бути підданим певній дії (тобто пасивну здатність).

Згадані прикметники найчастіше утворюємо від префіксових перехідних дієслів, додаючи суфікс -н- до дієслівного твірної основи й водночас відтинаючи від неї суфікси -и-, -а-, -і-, -ну- : змін-и-ти/змін-н-ий, передбач-и-ти/ передбач-н-ий, згин-а-ти/згин-н-ий, розв’яз-а-ти/розв’яз-н-ий, розгад-а-ти/ розгад-н-ий, вигой‑і‑ти/вигой-н-ий, стис-ну-ти/стис‑н‑ий.

Якщо твірна дієслівна основа містить у своєму складі суфікс -ва-, то від нього відтинаємо кінцевий голосний: розли-ва- -ти/розли-в-ний, зли-ва- ти/зли-в-н-ий, розсу-ва -ти/ розсу‑в‑ний.

Отже, треновний.

Щодо научуваний:

Віддієслівні прикметники з кінцевим -овн(ий) та пасивні дієприкметники минулого часу в двослівних найменуваннях об’єктів дії різняться семантично: нехтовний член — це той, що його можна викинути будь-коли, а нехтуваний член — це той, що ми його викидаємо у певний момент виконання дії;

Тому, мабуть, буде научовний, але тут я не певен.

-3

Можливо "витреновувальний" або "треновний".

3
 • 2
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо
  – improbable
  Commented Apr 25, 2020 at 17:14
 • 1
  Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою.
  – improbable
  Commented Apr 25, 2020 at 17:15
 • Треновний уже згадує інша відповідь. Витреновувальний — це нова ідея, але чи Ви зможете десь знайти приклади вживання?
  – Sasha
  Commented Apr 25, 2020 at 18:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.