6

Перевагу надавати чи віддавати?

В яких випадках треба надавати, в яких - віддавати? Чим це регулюється?

1
 • Надпвати допомогу, віддавати борг. Commented Mar 31, 2020 at 9:47

2 Answers 2

6

Тлумачення

ВІДДАВА́ТИ - Повертати назад узяте (позичене, дане, привласнене, належне).

НАДАВА́ТИ - що. Давати можливість мати щось, користуватися чимсь і т. ін.

ПЕРЕВА́ГА - чим і без прям. дод. Якість, властивість, що вигідно відрізняє кого-, що-небудь від когось, чогось.

Українська граматика 1917 року, Тимченко.

  1. На- - від часівникових пнів:

а) має те саме значення, що й прийменник на з акузативом і льокативом: на-падати на, на-скочити на, ... (не розібрав знімок);

б) виражає кількісний відтінок чину: на-ломити, на-брати, на-носити (певну кількість).

  1. Від- (од)- віді- - від часівників і йменників:

Я теж маю слово

Надавати, або ж на давати, по суті означає виконати дії, які б вплинули на давати. Розглянемо приклади:

Я надаю їй роботу, а вашiй сiм'ї – житло. Вiдтепер весь другий поверх цiлком у вашому розпорядженнi. (О. Авраменко, В. Авраменко)

Означає зробити дії, щоб дати їй роботу. Зробити дії на дати.

Гарячі промови товаришів надавали упевненості в силах. (О. Донченко)

Тобто гарячі промови не давали упевненості, а є тим чинником, що призвели на дію дати упевненості в силах.

Щонайменше двічі на день писала [Антоніна] до нього такі листи, стромляла йому в руку, передавала через Людю. (М. Коцюбинський)

Тут Антоніна не просто давала листи Дюді, а пере давала, виконала достатні дії для виконання давати.

В перші дні дивився все, що передавали. І сільськогосподарські передачі, і передачі будинку моделей .. не відбивали охоти в Миколи до телевізора. (Ю. Збанацький)

Бачимо, що мова йде не про давати, тобто не просто про дію, а про достатність, закінченість дії давати. Тобто усі дії давати, які завершували. В перші дні бачив не все що давали, а все що пере давали, тобто все дійшло до адресата. Якщо ж використати слово давали, то немає гарантії, що дії закінчували.

О, вона добре знає, яка вона вродлива!.. Чому ж не використати цю перевагу, щоб влаштувати своє життя?

Пере вагу, або ж достатню вагу для того, щоб влаштувати своє життя.

Променисте жовтневе повітря віддає медом. (З. Тулуб)

Повітря не дає медом, а від дає, тобто призводить до результату дії давати.

То що ж ми маємо:

 • надавати перевагу - виконати дії, які призведуть на дію давати достатню вагу для чогось;

 • віддавати перевагу - виконати дії, які є результатом від дії давати достатню вагу для чогось.

Наприклад:

 • змінив колеса, щоб надати перевагу своєму автомобілю на цій дорозі;
 • своїми діями я надавав допомогу людині;
 • віддав перевагу автомобілю з зимовими колесами, адже погода гіршає;
 • зміг віддати перевагу чомусь - тобто зробити висновки, що вага достатня;
 • зміг надати перевагу чомусь - тобто виконати дії, щоб вага була достатня.
3

Уживають усі три варіанти:

Відда(ва)ти перевагу є навіть у словнику -- віддавати в "Словнику української мови" в 20 томах. Але не думаю, що відсутність словосполучення нада(ва)ти перевагу в статті надавати можна трактувати як аргумент проти нього -- тим більше, що воно використовується в тлумаченнях слів вибирати, класти, культивувати, над, нахилятися і цитатах до інших слів.

Чи є між ними семантична різниця, мені сказати важко. Мені особисто відда(ва)ти перевагу асоціюється із внутрішнім сприйняттям світу (ззовні всередину) -- "визна(ва)ти щось вагомішим" (я віддаю перевагу яблукам -- "я сприймаю їх як кращі ніж щось"), а нада(ва)ти перевагу -- із впливом на світ (зсередини назовні) -- "(з)робити щось вагомішим" (я надаю перевагу яблукам -- "я частіше на сніданок їм яблука ніж щось" або "я більше в садку вирощую яблука ніж щось"). Але я не можу гарантувати, що це не помилкова теорія й не суто моя особиста упередженість.

(Також є ще один аспект: якщо мова не про вибір чогось (перевагу в чиїхось очах), а про лідерство, першість, близкість до перемоги (перевагу в буквальному сенсі), то тут віддати й надати набувають тих самих значень, що й із фізичними речами: "передати, втративши самому" і "забезпечити (без конотації втрати самому)" відповідно, наприклад на останньому колі перегонів Остап віддав свою щойно здобуту перевагу Дмитру або слизький мокрий асфальт надав перевагу автомобілям з гращою гумою. Але це зовсім окреме значення слова перевага -- рос. "преимущество" (зазвичай же в таких словосполученнях перевага відповідає рос. "предпочтение", і про вжиток віддати/надати із цим значенням я писав у попередньому абзаці).)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.