4

Підкажіть як перекласти Ian Goodfellow. Тут для мене три проблеми, всі у прізвищі:

 1. G -> Г чи Ґ
 2. ll -> лл чи л
 3. w -> у чи в

Цікаву статтю на тему знайшов на архівній сторінці українського BBC - Ноу хау чи нов гав? Г чи х?, але довга дискусія не дала відповіді. Наведу лише перший коментар, який мені сподобався своїю чіткістю і зрозу, але наскільки він правильний?

В англійській мові літерою H позначається звук, що найближчий до українського Г (ге) (за винятком випадків, коли літера H не вимовляється). І так і має транслітеруватися, як у власних так і в загальних назвах іноземного походження: Гайд-Парк, Гаїті, Галіфакс, Гамбурґ, Гемпшир, Гавана, Копенгаґен, Гітлер; гідродинаміка, гіпотеза, гіпербола, гомо сапієнс, горизонт, готель, гуманізм. Очевидно, що така транслітерація здебільшого і вживалася за радянських часів. Це по-перше. По-друге, літера В (ве) в українській мові в кінці складу позначає звук - нескладове У, що є найближчим українським відповідником до англійського W (звука, що позначається літерою W). Те, що при транслітеруванні може виникнути випадковий збіг з іншим українським словом, не є підставою вигадувати інші правила. Отже, ім'я чи прізвище Howe повинно перекладатися як Гав, Harms - як Гармс, Henry - Генрі, Herbert - Герберт, Herman - Герман (а не так, як тут дехто з дописувачів пропонує). А словосполучення "! know how" має писатися і читатися(!) "нов гав" (як уже було сказано літера В тут позначає нескладове У). Так само не бачу проблем ні з "th", ні з "ph". Th має транслітеруватися як Т (Темза, Тибет; математика, теорія, термометр) , а Ph - як Ф (Філадельфія, Філіппіни; фізика, філологія, телефон). Винятки, взагалі кажучи, можливі у давно запозичених словах.

Роман Писак, США.

2
 • Я б записав як Ієн Добрийтовариш. Ієн - бо так чую, коли вимовляє Ґуґл перекладач, а прізвище - бо так перекладається. Але на відповідь це не тягне, мабуть.
  – user1677
  Mar 1, 2020 at 20:09
 • 1
  Якшчо за Американською вимовою, то буде [iən gʊdfɛlo]. Звук [ə] десь поміж двома е і ненаголошеної а. Сполука і + голосна зазвичай ся йотують, тому просто Єн або за мойому Ян. Людина справжня, тому переклад дешчо сумнівний, таке можна, гадаю, хиба́ до земльописних назв. Mar 1, 2020 at 20:56

1 Answer 1

3

Було

Видно, вже обговорювали про [ɡ], і, певен, же десь навіть було про подвоєнь і w. Тоді чому відповідаю? Просто вони всї до 2019 року, тому, на мою думку, буде слушно відповісти, а потім уточнити ті старі, якшчо зміни були.

Правопис 2019

§ 122. Звуки [g], [h]

 1. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [ɡ] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Ге́гель, Гео́рг, Ге́те, Грегуа́р, Гулліве́р) і шляхом імітації іншомовного [ɡ] — буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, Ґулліве́р і т. ін.).

§ 124. Букви w, th у словах англійського походження

Англійське w на позначення звука [w] передаємо звичайно через в: віке́нд, Вашингто́н, Ве́бстер, Веллінгто́н, Ві́льсон, Вінніпе́г та ін.; у деяких словах за традицією через у: Уе́льс, уайт-спірит та ін.


§ 128. Неподвоєні й подвоєні букви на позначення приголосних

 1. Подвоєння букв на позначення приголосних переважно зберігаємо у власних назвах: Андо́рра, Бессеме́р, Білл, Боттіче́ллі, Гаро́нна, Голла́ндія, Ллойд, Маро́кко, Міссу́рі, Ні́цца, Я́ффа; Бе́тті, Джо́нні, Мю́ллер, Руссо́, Те́ннессі, Смо́ллетт, Кі́ркконнелл […].

  Примітка. За усталеною традицією в деяких власних назвах подвоєння не зберігаємо (Пенсільва́нія) або зберігаємо частково (Міссісі́пі).

Тлум і висновок

 • [h] → г чи ґ
 • [w] → в
 • ll → лл

Тому: Ґудфеллов чи Гудфеллов. Хоча тут є питанє з w, але то вже далї.

Мої думки і розбори

Роздїл правопису для иномовних слів мусе мати складову:

 • Розбір абетки МФА — як записувати звуки Украйинською абеткою і обмеги Украйинського звуцтва. Наприклад мʼякі губні і низка приголосних не є мʼякими питомо, а отже такого бажано уникати.
 • Вказати, же важлива рівновага між звуцтвом і словотвором. Наприклад певні частини слова завше матимуть такого набору звуків незалежно від йихього розташову.
 • І нарешті винятки до кожної мови, мов чи родини мов, якшчо є така можливість. А також короткі особливостї про мов.

Так, роздїл виросте, але так природно за часи ґлобализму. Варто взагалі згадати, же раніше в правописах навіть такого роздїлу не було або був дуже малим. Наприклад, правопис Желехівського бува навіть радив записувати малознаних імй латиницьою як є, а там поглянемо:

Меньше знані чужі імена власні найлїпше писати так, як они пишуть ся в чужих мовах. До таких імен власних належать н. пр. Branchelli, Mascagni, Du Bois-Raymond, Fizeau, Foucault, Fresnel, Mirabaud, Mirabeau, Salesbury, ten Brink, van Houten, O’Connell, Lützow, Wörishofen

Отже, таким чином шчонайменше:

 • Не буде дивного подїлу на загальні і власні слова.
 • Непотрібні подвоєня будуть прибрані.
 • Гинші дивини будуть прибрані, наприклад: Польське правило девʼятки.
 • Моя уява, але можливо в майбутньому переглянуть декотру складову Украйинської мови і абетки, наприклад зведуть абетку до виду драгоманівки.

Я свойого часу розробʼяв МФА Анґлської до мови. Так, там можливі вади (я от вже декілька разів виправʼяв після зауваг), до того ж взяті звуки від прийнятої Анґлської вимови, хоча самих вимов достобіса, але основа вже є.

З незвичного для багатьох буде запис [ð] як ѕ (дз), а [θ] — ц.

Якшчо розглядати вашого питаня, то тут я наприклад дав кожної букви з відомої трійки до застосову:

 • г для [h];
 • ґ для [ɡ];
 • х для [x], етимолоґичного запису чи для говірок.

А в для [w]. Але тут треба бути обачним, бо сама w (не звук) може також позначати і [ʊ], шчо є навіть для ПВ fellow, коли для Американської вимови взагалі буде просто фело. Також можливі проблеми з розріжнєм слів як wine і vine. І така проблема не лише на початку корня: love – low.

Тому в мойому випадку радше буде Ян Ґудфелоу, допоки не вигадав вирїшенє питаня.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.