4

Що ми отримуємо при скануванні? Скан?

1
  • Скан, відбиток, сканований продукт Mar 31 '20 at 9:48
4

Словники

Scanning - present participle of scan.

тобто

Scan - to look at something carefully, with the eyes or with a machine, in order to get information.

знаходимо

ЗНЯТТЯ́ - Дія за знач. зня́ти і зня́тися.

ЗНІМА́ТИ - Точно відтворюючи, копіюючи, переносити на щось розміри, форму і т. ін. чого-небудь.

ЗНІ́МОК - Зображення кого-, чого-небудь, одержане способом фотографування, рентгену і т. ін.

Я теж маю слово

Якщо дослідите глибше, то зрозумієте, що to scan означає отримувати інформацію про певний об'єкт, або ж дослідження, огляд об'єкта для отримання інформації для подальшого використання. В нашому випадку найвлучніше слово - це знімати, зняття, знімок.

Як назвати продукт “сканування”?

Через прочитане вважаю слово сканування зайвим в нашому словнику. Адже легко можна замінити його декількома варіантами зі схожим значенням зі словника. Тому зміню запитання на таке: Як назвати продукт знімання? А на це запитання вже простіше відповісти: знімок.

Що ми отримуємо при скануванні? Скан?

Цікаво, як запитання змінює думку. Адже це два різних про одне й те ж саме з різних точок зору.

На основі вище описаного та з розумінням сучасного погляду на значення слова образ виходить, що після зняття інформації ми отримуємо образ знятого. І цей образ зберігаємо у вигляді знімку для можливого подальшого використання. Можливо для створення копії, а може для подальшої обробки і отримання іншого якогось результату.

3

У словниках слова скан я наразі не бачу.

Але оте -скан- інтуїтивно інтерпретується як основа слів сканер, скан-код, сканограма, сканувати, тому визнання слова скан мені здається лише питанням часу. Де-факто воно вже вживається, наприклад, 106 траплянь у корпусі «ГРАК».

Якщо Вам ж потрібні лише загальновизнані слова, то скористайтеся порадою Yola.

Також існує термін сканограма. І деякі джерела навіть тлумачать його як зображення, отримане в результаті сканування. Однак на практиці, мені здається, у значенні простого результату сканування воно буде витіснене словом скан і залишиться лише в історичному контексті й для творів специфічного жанру.

0
2

Виходить, що одним з виходів сканування може бути скан як специфічне зображення, бо фактично результат сканування - це зображення.

0

При скануванні у нас виходить скан-копія документи, так як вихідний файл сохроняется на комп'ютері або в пам'яті сканера (як колись), і виходить що це являється копією. А так як вона відсканована, тоді це скан-копія. Можете глянути пару таких словосполучень на https://kstech.com.ua/computeru/top-5-krashchyh-wi-fi-routeriv-2020/ Там якраз використовується слово скан-копія.

1
  • 1
    Скан-копія — це справді хороший варіант (вікісловник, ГРАК, Google Книги). Але щось я не бачу, щоб він використовувався за Вашим посиланням. Будь ласка, замініть посилання на таке, де справді використовуються слово скан-копія (тоді особисто я поставлю плюса), а інакше це схоже на спробу просування сайту kstech.
    – Sasha
    Aug 24 '20 at 7:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.