2

Це не "образа" і не "кривда". А що?

6
 • 3
  Поясність, будь ласка, який саме відтінок значення Ви хочете передати. Бо між словами двох різних мов немає відповідності 1-до-1: може статися, що в різних контекстах одне й те саме слово доведеться передавати по-різному. І тут, мені здається, саме та ситуація.
  – Sasha
  Feb 11, 2020 at 12:21
 • Ось обговорення цієї теми у фейсбук-групі «Український переклад»: 2017-01-26 від Андрія Нікітіна та 2017-03-21 від Руслани Ярусяк.
  – Sasha
  Feb 11, 2020 at 12:25
 • 1
  Хоча питання дуже цікаве (навіть без контексту). Але без контексту воно (по-моєму) надто широке. Наведіть, будь ласка, приклади речень, у яких слово «оскорбление» у потрібному Вам значенні.
  – Sasha
  Feb 11, 2020 at 12:29
 • 5
  Чому не образа чи кривда? Розкажіть власними словами, шчо для вас є оскорбление і наведіть приклади. Feb 11, 2020 at 14:45
 • 1
  Переклад Оскорбле́ние на r2u.org.ua
  – Artemix
  Feb 12, 2020 at 13:59

2 Answers 2

2

Словник Єфремова-Кримського надає кілька варіантів перекладу:

Оскорбле́ние – обра́за, ура́за, нару́га, кри́вда, знева́га.

Гадаю, що саме "наруга" (чи, скажімо, "поруга") дуже добре відповідає значенню оригінального слова в російській.

Словник Ніковського подає ще такий варіант:

Оско́рб, -бу – оскорбление, обида, несправедливость.

Можливо для вашого контексту придасться, хоча я сам бачу це слово вперше.

2
 • Оскорбле́ние - це ситуація, коли уражене почуття власної гідності. Не образа - ображеного можна пожаліти. Не кривда - вона припускає матеріальний збиток. Саме оскорбление як приниження, але у власній самооцінці. Мабуть, все ж таки "зневага"?! Дякую, спробую звикнути.
  – Ninon
  Feb 18, 2020 at 15:23
 • @Ninon а хіба оскорбленного не можна пожаліти? Був би вдячний якби ви відредагували запитання і пояснили чим саме на вашу думку відрізняється образа від оскорление.
  – Yola
  Feb 20, 2020 at 18:07
2

Якщо вас не задовольняють словники - ось декілька прикладів з юридичного вжитку:

Кримінальний кодекс України зразка 1960 року (втратив чинність з 1 вересня 2001 року) має статтю 126 у редакції 1995 року:

Стаття 126. Образа
Образа, тобто умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, - карається виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати або громадською доганою.

Чинний кримінальний кодекс не має такої статті, але у 2012 році вносився проект змін до кодексу, який додавав подібну статтю 1452 (проте був відхилений):

Стаття 1452. Образа

 1. Образа, тобто приниження честі та гідності іншої особи, виражене в непристойній формі, - карається штрафом в розмірі до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до шести місяців;

 2. Образа, що міститься в публічному виступі, публічно демонструються у творах або засобах масової інформації, - карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року;

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.