3

Як правильно? Одяг не втрачає свій вигляд після численного прання. Або Одяг не втрачає свій вигляд після численних прань.

0

1 Answer 1

2

Українська граматика 2019 року

УЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА (Ь)

§ 26. Коли пишемо Ь. Буквою ь позначаємо на письмі м’якість приголосних звуків.

  1. Ь пишемо:

    2) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи першої відміни на -я: гри́вень, друка́рень, їда́лень, пісе́нь, ста́єнь; крамни́ць, ма́триць, робітни́ць та середнього роду другої відміни на -нн-(я), -ц-(е): бажа́нь, знань, кі́лець, місць, серде́ць і серць, але бур, зір, Мотр (після р);

Прання - іменник, середній рід, 2 відміна, м'яка група. Тобто пишемо прань.

1
  • 6
    Те, що Ви пишете (що в родовому відмінку множини такі сліва мають м'який знак) безумовно правильно. Але мені здається, основне запитання: чи має тут бути тут форма множини (як у «із численних кілець» — р.в. мн.) чи прання слід розглядати як збірне поняття (як у «із численного студентства» — р.в. одн.). І тут справді має бути множина, бо тут під пранням мається на увазі дія (слово прання може бути й збірним, але в значенні «речі, які перуть», а не в значенні дії).
    – Sasha
    Commented Feb 6, 2020 at 9:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.