2

Життя прожити потоптати сум єством своїм прославити людину! (А. М'ястківський)

Автор розставив розділові знаки наступним чином

Життя прожити — потоптати сум, єством своїм прославити людину!

І ось у мене питання, чи буде наступне речення правильним з точки зору пунктуації?

Життя прожити, потоптати сум єством своїм — прославити людину!

Я вважаю, що це речення також буде вірним, якщо вважати, що життя прожити це головне речення, а потоптати сум єством своїм — підрядне. Чи буде помилкою такий запис?

9
 • 2
  Чи намагалися Ви самотужки знайти розв'язок?
  – Sasha
  Jan 22, 2020 at 14:44
 • Так, i я вважаю, що тут декiлька варiантiв Jan 23, 2020 at 7:17
 • Напишіть їх тоді в питання, уявіть, що ви самі намагаєтеся відповісти на власне питання. Що за оригінал(з посиланнями)? Ваші варіанти(в ідеалі з поясненнями чому такі варіанти)? Навіщо вам інший варіант? І т.д. і т.п. Люди не вміють читати ваші думки. Почитайте як ставити гарні питання, ви ж не перший раз ставите питання в мережі SE.
  – improbable
  Jan 23, 2020 at 11:36
 • 1
  Просто для інформації: це вірш (чи уривок з вірша) Андрія М'ястківського: «Життя прожити — це Вітчизну всю // до серця взяти гордо, як святиню, — // її вогонь, простори і красу, // укласти труд свій у її твердиню! //// Життя прожити — потоптати сум, // єством своїм прославити Людину!»
  – Sasha
  Jan 23, 2020 at 19:23
 • 1
  @Sasha виправив питання Jan 23, 2020 at 19:29

1 Answer 1

2

Звичайно, багато речень дозволяють різні варіанти простановки розділових знаків (але це може впливати на значеня чи конотацію).

У наведеному варіанті, по-моєму, обидва варіанти мають право на існування. Я особисто сприймаю:

 • Життя прожити — потоптати сум, єством своїм прославити людину!

  як

  «Життя прожити» означає «потоптати сум і єством своїм прославити людину».

 • Життя прожити, потоптати сум єством своїм — прославити людину!

  як

  «Життя прожити й потоптати сум єством своїм» означає «прославити людину».

— хоча можливі різні інтерпретації (не лише з «означає»).

Адже кома й особливо тире можуть відігравати різні ролі, тому навіть при одних і тих самих розділових знаках на тих самих позиціях речення теоретично може бути сприйнято різними людьми по-різному.

P. S.: До чого тут підрядне, я не зовсім розумію. Мені знається, для підрядності мають використовуватися певні сполучники. А якщо просто кома, то це радше однорідні або одне із них вставне.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.