4

Як можна перекласти українською hustler в контексті хакатону? І чи потрібно перекладати взагалі? Чи не доцільніше просто транслітерувати як "х/гаслер"?

Англійські визначення слова:

one who is active and energetic in business[The Century Dictionary: на wordnik, на finedictionary]; an aggressively ambitious person[Wordsmyth]; an enterprising person determined to succeed[dictionary.com]; go-getter[dictionary.com].

Переклад[користувачем bytebuster]:

той, хто активний та енергійний у бізнесі; агресивно амбітна особа; завзята (ініціативна) особа, що зосереджена на досягнення успіху; ділок.

Ну і найважливіше - це має бути роль учасника команди на хакатоні (поряд із хакером і хіпстером).

  • 4
    Варто було б додати опис цього поняття. А так - бізнес-мозок. – Yola Jan 15 at 20:25
  • 3
    Додав базовий переклад з англійської – bytebuster Jan 15 at 21:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.