7

Як можна перекласти українською hustler в контексті хакатону? І чи потрібно перекладати взагалі? Чи не доцільніше просто транслітерувати як "х/гаслер"?

Англійські визначення слова:

one who is active and energetic in business[The Century Dictionary: на wordnik, на finedictionary]; an aggressively ambitious person[Wordsmyth]; an enterprising person determined to succeed[dictionary.com]; go-getter[dictionary.com].

Переклад[користувачем bytebuster]:

той, хто активний та енергійний у бізнесі; агресивно амбітна особа; завзята (ініціативна) особа, що зосереджена на досягнення успіху; ділок.

Ну і найважливіше - це має бути роль учасника команди на хакатоні (поряд із хакером і хіпстером).

3
 • 4
  Варто було б додати опис цього поняття. А так - бізнес-мозок.
  – Yola
  Jan 15, 2020 at 20:25
 • 3
  Додав базовий переклад з англійської Jan 15, 2020 at 21:27
 • А чим це відрізняється від решти учасників команди хакатону? Хіба не всі учасники повинні бути зосередженими на досягненні успіху, чи бути завзятими та активними? Чи, може, ми маємо потребу в тому, щоби підкреслити цю людину як найактивнішу в команді? Як якогось лідера тощо?
  – Paul Lynn
  Dec 30, 2020 at 20:11

1 Answer 1

3

Дійсно, у стартап-культурі виділяють три ключові ролі: hacker, hipster, hustler:

 1. Хакер відповідає за технологічну частину.
 2. Хіпстер переймається тим, щоб продукт мав гарний вигляд.
 3. Хаслер "запаковує" продукт і продає його.

Фактично, hustler - це salesperson, а, отже, найкращим відповідником є продавець.

2
 • 1
  Радий вашому поверненню! Не забувайте, будь ласка, надавати джерела. Jan 3, 2021 at 19:32
 • Дякую. Щодо джерел, то мені важко знайти першоджерело цієї класифікації. Однак, швидкий пошук в Google показує, що така класифікація є розповсюдженою і подвійного трактування немає.
  – sashaeve
  Jan 4, 2021 at 11:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.