23

Мається на увазі "Mobile Application". Останнім часом, я все більше бачу саме слово "застосунок", проте раніше більше було "додатків". Наприклад, в українському Гугл.Плей використовують "додаток".

 • 1
  «Правильно» завжди суб’єктивно, хіба ні?)) – Yellow Sky Feb 8 '17 at 8:38
 • 2
  Вважається хорошим питанням, коли Ви спочатку намагаєтеся провести якусь спробу дослідження самостійно. Ну, наприклад, згадаєте, де Ви ще бачили варіанти «застосунок»/«додаток» окрім Google Play (можливо, навіть спобуєте пошукати) і наведете ці приклади. Питання типу «ось я намагався, знайшов таке, але до кінця розв'язати не можу» і цінуються більше, і відповідаються легше (швидше знаходять відповідь). Хоч я не кажу, що в даному випадку це обов'язкого, але якби Ви згадали та додали в питання — було б значно краще. – Sasha Feb 8 '17 at 8:39
 • @Sasha - Ну, «неправильний» за рівнем суб’єктивности мало чим відрізняється від «правильного», в мові правильним є той варіянт, що його затверджено Академією, а комп’ютерні терміни сивочолі академики не ладні вчасно затверджувати, бо тих термінів щодня з’являється все більше, й кінця й краю тому не видно. А тим часом слова борються одне з одним і виживає найсильніше.)) Та я згідний з вами щодо формулювання запитань. – Yellow Sky Feb 8 '17 at 8:54
 • Microsoft — застосунок. – Sasha Feb 8 '17 at 9:03
 • 1
  Тут схоже питання про настільний доданок: ukrainian.stackexchange.com/questions/17/… Доданок і додаток різні слова і терміни. – Alex Sodin Feb 9 '17 at 22:26
22

"Застосунок" та "Додаток" є прямими перекладами слова "Application", що є скороченням для Application Software.

Вираз "Application Software" описує програмне забезпечення, що використовується для прикладних задач: редагування тексту, відтворення медіа, тощо. Отже, слідуючи за семантикою, його прийнято перекладати як "прикладне програмне забезпечення". Термін "застосунок" є близьким за значенням до останнього, як дещо, що має певне застосування для користувача.

З іншого боку, можемо розглянути семантику терміну "додаток" як програми, що була додана до системи для розширення її можливостей. Але у такому випадку переклад не є змістовно точним - системне програмне забезпечення також може не бути власне частиною операційної системи як такої. Більш того, термін "додаток" може використовуватись як "додатковий елемент програми" - "розширення".

На мою думку, обидва терміни є доволі "незграбними" у використанні. "Застосунок" порушує звучання мови, а "додаток" не точно передає зміст. Особисто я використовую терміни "програма" та "прикладна програма".

Додатково, це питання розглянуто у українському розділі вікі.

| improve this answer | |
 • 4
  Не зовсім розумію, як "застосунок" порушує звучання мови? – обставинниковийТранспозитор Feb 8 '17 at 11:17
 • 7
  Звукова група "зстс" з свистячих приголосних є неприємною для слуху та може бути дещо складною для вимови. Загалом це призводить до порушення милозвучності. Втім, це є моєю особистою думкою. Можливо, питання потребує додаткових досліджень. – Tsumiman Feb 8 '17 at 11:34
 • Саме вітсутність милозвучності - основна ознака скалічення нашої мови академічними виданнями совкового і пост совкового періоду. Доданок показав свою живучисть. До речі в мікрософт на сайті вони уникають взагалі терміну application. – Alex Sodin Feb 9 '17 at 22:23
 • 1
  Згоден, що найкраще звучить "програма", але на захист слова "додаток" скажу, що зараз популярними стали платформи (наприклад, Chrome), у яких додаткові програми називаються все ж таки додатками (або розширеннями, англ. extension, plugin). У чомусь це подібно до програм у звичайній операційній системі, тому іноді по аналогії допускається і програми називати додатками. У якийсь момент платформи і операційні системи стануть одним і тим самим (якщо ще не стали), і тоді програми і додатки буде взагалі не розрізнити. – afrish Feb 13 '17 at 8:01
 • 1
  Про застосунок можна от точно так само сказати що «неточний» переклад − бо системне пз також має «певне застосування для користувача». Так що це нмсд не аргумент. – Lev Lukomsky Feb 12 '19 at 21:43
8

Суперечка додаток vs. застосунок є однією з найпопулярніших серед технічної спільноти і кожен варіант має своїх прихильників та противників.

Терміни додаток і застосунок є точними перекладами англійського слова application, хоча в українській мові обидва варіанти не відображають повністю суть цього терміну. Застосунок зустрічається частіше, оскільки applicable - придатний або такий, який можна застосувати. Натомість, додаток є популярним через подвійний переклад терміну з російської, а саме application - приложение - додаток.

В деяких регіонах також є популярним варіант аплікація, що, звісно, є просто калькою з англійською, і конфліктує з іншим значенням - накладання, пристосовування, приєднання до якоїсь поверхні.

Тому на даний момент загальновживаними є як додаток, так і застосунок.

| improve this answer | |
 • 3
  А ще «Додаток» популярний тому що легко вимовляється і тому що він є усюди в Ґуґл Плей, а більшість людей як відомо мають андроїд телефони. – Lev Lukomsky Feb 12 '19 at 21:52
 • "Аплікація" мабуть не з англійської, а десь з чеської aplikace (хоча туди вона певно з англійської потрапила). У мене основна асоціація із творчими поробками з дитинства, де треба було наклеювати різні вирізки штуки на аркуш паперу. – webKnjaZ Jul 8 at 11:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.