1

Чи ставиться кома перед "як" у виразі "купуй як зазвичай"?

4
 • 4
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Чи робили ви спробу самостійного пошуку відповіді на це запитання? Наша спільнота найкраще сприймає запитання, що містять бодай спробу самостійно розібратися з запропонованою проблемою. Одним із можливих прикладів може бути, коли ви переглянули кілька різних джерел, і вони суперечать один одному. Jan 15, 2020 at 17:03
 • Високосний рік - це рік, в якому триста шістдесят днів, а не триста шістдесят п'ять як зазвичай. Чи потрібна кома перед як?
  – name
  Feb 3, 2022 at 21:52
 • @name, у Вашому випадку, я вважаю, кома потрібна.
  – Sasha
  Feb 4, 2022 at 5:17
 • Технічне обговорення (туди перенесено частину коментарів).
  – Sasha
  Feb 4, 2022 at 5:36

1 Answer 1

4

«Як зазвичай» може відігравати одну з двох ролей:

 1. Або бути вставною конструкцією, що щось уточнює, але істотно не впливає на сенс речення:

  Як зазвичай, я встав о сьомій ранку.

  У таких випадках «к зазвичай» виділяється комами.

 2. Або виконувати функцію члена речення, наприклад, обставини, що передає спосіб дії, без якого сенс речення істотно зміниться:

  Я встав (як? о котрій годині?) як зазвичай.

  У таких випадках «к зазвичай» не виділяється комами.

У Вас може скластися враження, що відмінність між двома вищенаведеними прикладами в наявності обставини «о сьомій ранку». Але насправді відмінність зовсім не в цьому. Одну й ту саму фразу «я встав[,] як зазвичай» ми можемо написати двома способами — з без коми й із комою — просто сенс буде різний: «я встав як зазвичай» = «я встав звичайним чином» — тут «як зазвичай» передає спосіб дії (тобто замість того, щоб явно писати «я встав з правої ноги» або «я встав о сьомій ранку» абощо, я пишу скорочено, маючи на увазі, що читач знає спосіб, яким я це зазвичай роблю, але сенс речення в тому, що я роблю це саме цим способом); «я встав, як зазвичай» = «я встав. Як зазвичай» — тут сенс речення лише в тому, що я встав (при цьому мимохідь відзначається, що зазвичай я теж встаю, а не лежу весь день, але про спосіб вставання нічого не мовиться). Або ж: «я встав, як звичайно, о сьомій годині» — сенс речення в тому, що я встав о сьомій годині (і мимохідь відзначається, що зазвичай я теж так роблю»); «я встав як зазвичай — о сьомій годині» — сенс речення в тому, що я встав як зазвичай («як зазвичай» — тут спосіб дії; читач, можливо, знає, як саме я зазвичай встаю, але про всяк випадок далі пояснюється явно, що «як зазвичай» = «о сьомій годині»).

У Вашому випадку, імовірно, мова про те, щоб читач купував якимось (не названим явно) звичайним для себе чином. Тобто кома зайва. (Хоча суто теоретично мова може бути й про те, щоб читач просто купував (без уточнення способу), а не зраджував своїй звичці й переставав купувати, — у такому разі кома потрібна.) (Тобто якщо в «купуй[,] як зазвичай» оте «як зазвичай» — це спосіб купівлі, то кома зайва; якщо ж зміст речення — це просто «купуй», а «як зазвичай» — це несуттєве вточнення, то кома потрібна.)

Тобто іншими словами:

 • «Я приїхав як зазвичай» = «я приїхав таким способом (у той час, на тому транспорті), як я зазвичай це роблю». («Я приїхав як зазвичай — останньою маршруткою» = «я приїхав таким способом, як я зазвичай це роблю, а саме: останньою маршруткою».)
 • «Я приїхав, як зазвичай» = «я зазвичай приїжджаю — і цього разу я теж приїхав (просто приїхав, про спосіб ані слова)». («Я приїхав, як зазвичай, останньою маршруткою» = «я зазвичай приїжджаю останньою маршруткою — і цього разу я теж приїхав останньою маршруткою».)

У правописі 2019 року це регламентовано так (сс. 165181):

§ 158. КОМА (,)

І. Кома в простому реченні

У простому реченні комуставимов таких позиціях.

<…>

 1. Для виділення порівняльних зворотів, що вводяться сполучниками як (як і), мов, мовби, наче, немов, неначе, ніби, буцімто і т. ін., ніж: <…>

  Примітка 1. Виділяємо комами звороти зі сполучником як уточнювального або узагальнювального характеру на зразок як завжди, як звичайно, як колись, як навмисно, як правило, як виняток та ін.: Дума — це віршований твір, виконуваний (як правило, соло) речитативом (М. Рильський), за винятком тих, що входять до складу групи присудка або головного члена односкладного речення: Заморозки ще восени тут бувають як правило; Це було допущено як виняток; Він це зробив як навмисно.

  <…>

  Примітка 3. Коми перед порівняльними сполучниками не ставимо: <…> Про особливості пунктуації в реченнях з нерозкладними синтаксичними зворотами, подібними за будовою до складнопідрядних речень, на зразок Робити як слід, Відбувалося невідомо що і под. див. § 158, ІІ, п. 3, прим. 4.

  <…>

<…>

ІІ. Кома ускладному реченні

У складному реченні комуставимов таких позиціях.

<…>

 1. Для відокремлення частин складнопідрядного речення (підрядну частину відокремлюємо комою з одного боку або, якщо вона розташована всередині головної частини, з обох боків): <…>

  Примітка 4. Коми перед підрядним сполучником або сполучним словом не ставимо в синтаксично нерозкладних конструкціях, подібних за будовою до складнопідрядних речень і похідних від них (колишні підрядні частини виконують тут функцію членів речення): робити як слід (як треба, як годиться, як належить, як має бути), дивлячись хто (що, який, куди, скільки), невідомо (не знати, невідь, хтозна) хто (що, куди, звідки, скільки), хто як не він це знає (кому як не йому це відомо), кричати що є сили (духу), говорити все що попало (завгодно, доведеться, здумається), роби що хочеш, будь що буде, іди куди хочеш; Нам є ще над чим працювати; І Остапові стало жалко Соломію, страх як жалко (М. Коцюбинський); [Сава:] […] Я піду відсіль, піду куди очі дивляться (М. Костомаров).

  <…>

<…>

2
 • 1
  Мова йде про купівлю через кешбек-сервіс повністю текст звучить так: Реєструйся — це просто:) Вибирай магазин Купуй як зазвичай Отримуй кешбек У цьому випадку людина, купує звичним способом, проте через кешбек-сервіс. Як бути у цьому випадку? Jan 20, 2020 at 9:52
 • 1
  @НастяКравченко, у цьому випадку, я вважаю, коми не треба.
  – Sasha
  Jan 20, 2020 at 11:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.