1

Аналог російського "Если что, [позвони/расскажи/...]...". Можливо є кращий та красивіший аналог?

| improve this question | | | | |
3

На практиці вживається «раптом що»:

  • Та ти не бійся. Зброї тут ні в кого немає, а раптом що, клич медсестру — вона тебе порятує. Сяйнувши глузливим усміхом, жартівник нарешті зник за дверима. // Марина Соколян, «Новендіалія» (Київ, «Факт», 2008)

Хоча це насправді є скороченням від того самого:

  • укр. — «коли/як/якщо раптом що»;
  • рос. — «если/коли/коли вдруг что».

Також сполучник можна пропустити, вставивши дієслово: «щось станеться — зателефонуй мені» (чомусь мені це видається неявним кондиціоналісом, хоча, може, це й некоректна аналогія).

Також «бодай» і його часткові синоніми «хоч [би]», «[не]хай» уживаються не лише при побажаннях, а й у допустово-обмежувальному значенні, тож я припускаю, що теоретично можна було б сказати «бодай що — телефонуй мені», але в літературі таких ужитків не знайшов.

| improve this answer | | | | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.