6

Неодноразово бачу в інтернеті використання слова листівка у значенні фотографія, причому як «друковане фото», так навіть і «цифрове фото». Ось нещодавно бачив використання у соцмережі:

Привіт, а ти бачив свіжі листівки з [зі святкування] Дня Валентина?

СУМ і інші словники дають лише значення «поштова картка». Є також багато комерційних сервісів, які пропонують друк листівок, саме у значенні «поштова/подарункова картка» або навіть відкритка.

Запитання. Чи є такий вжиток усталеним і, якщо так, які існують межі його вживання?

1
  • Вперше бачу таке. Набагато частіше вживається слово світлина. Feb 23, 2017 at 19:03

1 Answer 1

10

У друкованому варіанті Академічного тлумачного словника зазначається, що слово "листівка" вживається виключно у значенні:

  • "відкритка" (калька з рос. "откритка")
  • рукописний листок агітаційного змісту

Тобто те ж, що ви і згадали.

Є ще фотолистівка: коли, наприклад, художньо оформили знімок відомого співака тощо. Тобто, коли в основі листівки - фото. Однак, це лише вид оформлення відкритки, як сказано у наведеному вами ресурсі:

Поштова картка, іноді з малюнком з одного боку, для відкритого листа.

Тому, вважаю вживання цього слова виключно у значенні "фото" хибним.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.