0

Чи буде правильним, якщо в художньому творі (напр. в детективі) я оформлю пряму мову таким чином:

Іван: Привіт.

Петро: Привіт, - голос в нього був веселий.

Іван: Як справи? - він поліз у кишеню. - Чуєш? Кажу, як справи?

Петро: Добре.

Така пунктуація більш поширена в сценаріях, але чи можна використовувати її в книгах?

Тобто:

  • Чи можна використовувати фрази: "Іван", "Петро" на початку рядка?
  • Чи можна виділяти їх жирним шрифтом?
  • Чи можна після репліки додавати якісь вирази, як-от: "він поліз у кишеню"?
2
  • 1
    Будь ласка, уточніть запитання. «Таким чином» — може мати багато інтерпретацій. Про що са́ме ви запитуєте? Про жирний шрифт? Про параграфовий відступ між репліками? Про одиничний (замість подвійного) character spacing при позначенні імені персонажа? Про дефіс (замість m-dash) при виділенні прямої мови? Про ще щось? Jan 7, 2020 at 5:41
  • 1
    Здебільшого саме так оформлюють п'єси, де актори читають тексти по ролях. Jan 7, 2020 at 12:11

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.