0

Якщо персонаж говорить декілька реплік підряд, то за яким з цих двох варіантів треба розставляти знаки?

-- Привіт, - сказала Аліса. - Я якраз йшла сюди[.] - Продовжила вона.

-- Привіт, - сказала Аліса. - Я якраз йшла сюди[,] - продовжила вона.

1 Answer 1

2

Підручники розглядають діалог як підвид прямої мови. Тому зазвичай правила записуються для прямої мови (що у лапках) і автоматично розповсюджуються на діалоги також.

У підручниках згадуються лише прості варіанти речень з прямою мовою — тобто, лише такі, де є лише одна частина авторського тексту («П/п» — пряма мова; «а» — авторський текст):

  • «П», — а.
  • «П!» — а.
  • «П?» — а.
  • «П…» — а.
  • «П, — а, — п».
  • «П, — а. — П… (?,!)»
  • «П… (?,!) — а. — П… (?,!)»
  • «П… (?,!) — а, а: — П… (?,!)»

Зауважимо, що нас цікавить саме авторський текст наприкінці речення (а не усередині проміж частин прямої мови). Тобто, розглядаємо лише перші чотири вищенаведені приклади.

Незважаючи на відсутність складних варіантів, ми можемо вивести правило: крапка наприкінці прямої мови замінюється на кому; усі інші знаки (знак оклику, запитання, три крапки) залишаються як є.

Таким чином, я схиляюся до другого варіанту — коми і тире.
Якби це був вигук — було б знак оклику і тире.


Окреме зауваження: знак «мінус» (а також n-dash) не є замінником до тире (m-dash).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.