2

Побачив "Видиво" і чомусь подумав "Види + Во!". Спробував пошукати, але щось нічого не знайшов про Во!.

Я Во! розумію як вигук плюс жест, який означає молодець, або добре. Але ж повинно щось бути щодо походження чи точніше визначення. Чи є зв'язок Во! з видиво і подібними запитаннями типу печиво ніби печи+Во!?

Можна знайти щось щодо самого жесту. Але чому під час цього жесту кажуть Во!?

Основне запитання: Чи є якась інформація про вигук Во! з жестом великого пальця вгору або де можна пошукати щодо цього, якщо інформація достатньо поширена?

3

Вигук во походить з російської.

Є скороченням від російського вот («он», «ось», «от», «ото», «оце»), що своєю чергою походить від ото.

Початково, імовірно, це слово почали застосовувати, щоб привернути увагу до жесту, яким показують якусь характеристику об'єкта (наприклад, поймал рыбину — во[т] какую/такую большую «спіймав рибину — он/ось/от яку/таку велику» — і руками показує розмір; або просто поймал рыбину — во! — і, знов-таки, руками показує розмір). Відповідно, за наявності жестів, що позначають хороший стан/якість загалом (типу пальця вгору), а не якусь конкретну характеристику, застосовується й з ними (типу, во! — і палець угору). Припускаю, що в певних контекстах стало синонімом просто хорошого стану/якості (бо частіше цим вигуком акцентували жест, що показував хороший стан/якість, ніж поганий, тому за відсутності жесту мається на увазі хороший стан/якість).

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy