9

Please advise the Ukrainian counterpart for "compliance" as a legal term, if any.

To the best of my awareness "compliance" itself or "комплаєнс"/"комплаенс" as alternatives are currently widely used.

E.g.

Антикорупційний compliance

Compliance-політика

Бізнес–комплаєнс, комплаєнс-ризики, комплаєнс-контроль

Комплаенс-ризик, комплаенс-контроль

6

EU-Ukraine association treaty that has official legal texts in both English and Ukrainian, has the following translations:

Article 62: 28. ... to determine if pests are present and/or to determine compliance with phytosanitary regulations;

Стаття 62: 28. ...для визначення наявності шкідників та/або визначення дотримання фітосанітарних правил;

If the word "compliance" is used in a form "in compliance with something", також припустимо "відповідно до чогось":

Article 396: 2. ...so as to reinforce their independence, professionalism and links with other European media in compliance with European standards, including standards of the Council of Europe.

Стаття 396: 2. ...з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи.

2
  • many thanks for your good answer. RE Art. 396 "in compliance with" is a set phrase which indeed is translated as "відповідно до/у відповідності до". As for Art. 62, under this context both "дотримання" and "відповідність" are possible. Absolutely agree to the options under the AA (Association Agreement). Feb 23 '17 at 19:14
  • 2
    Much more compicated is the connotation as in the examples "anti-corruption compliance", "compliance policy", "compliance risks", "compliance control". Although "відповідність" seems the most appropriate, to my mind, in some cases (as "business compliance" - "бізнес-відповідність", "anti-corruption compliance" - "антикорупційна відповідність") it sounds a bit odd. Feb 23 '17 at 19:14
5

Дотримання (узгодженого) стандарту, правил, закону, регламенту.

Приклади вжитку:

Щодо похідних термінів - деякі звучать нормально, деякі криво-косо:

  • контроль за дотриманням Х
  • політика щодо дотримання Х

Думаю що завжди вийде довше за "комплаєнс". Саме тому в бізнес і хайтек середовищах так розповсюджені кальки з англійської. Нічого не треба нікому пояснювати, комплаєнс - він усюди комплаєнс.

1
  • 1
    Дякую! Я теж в залежності від контексту перекладаю то як "дотримання", то як "відповідність". "Нічого не треба пояснювати" тим, хто "в темі". Але ж є ще люди й поза межами специфічних середовищ) Терміни мають бути зрозумілими, або ж принаймні повинно бути тлумачення в авторитетних джерелах, якщо їхнє вживання розповсюджується за межі закритих груп. Feb 24 '17 at 21:34
-2

догідливість, поступливість, погодливість, узгодженість?

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.