0

Google Translater перекладає як "важка дитина", але це вказує на міру ваги, а не труднощі при вихованні. Чи існує влучний автентичний український відповідник до цієї фрази?

  • 3
    Вам потрібно саме щось історично-автентичне чи підійде й формальний переклад типу "дитина зі складним характером"? – Volodymyr Dec 23 '19 at 11:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.