8

Дані поняття зустріла у проектах Законів України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" № 2217а від 01.07.2015 року та №2598 від 13.12.2019 року.

Їх застосовано щодо статті 142 Конституції України:

Держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

в редакції проекту від 2015 року на місці видліленого слова «сумірність», а в іншому — «співмірність»

Тлумачення із "Словника української мови":

 • СУМІ́РНИЙ, а, е. Який можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою; спільномірний. Два відрізки прямої називаються сумірними, якщо вони мають спільну міру (Геометрія, I, 1956, 93).
 • СПІВМІРНИЙ а, е, рідко. Те саме, що спільномірний. Визначення повинно бути співмірним. Це значить, що визначуване і визначаюче поняття мають бути рівні обсягом (Логіка, 1953, 34).
 • СПІЛЬНОМІРНИЙ, а, е. Який можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою; сумірний. Спільномірні речовини.

Згідно даного словника ці поняття є синонімами з математичної точки зору. Але мене більше цікавить застосування цих слів у юридичному аспекті. Отже,

Чи є різниця між поняттями співмірність і сумірність?

 • 2
  @AndriyIvanchenko, СУМ-11, здається, з Вами незгодний. І що означає «від однакових половин»? – Sasha Dec 20 '19 at 12:01
2

Cумірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Су — іменниковий префікс, що означає зв’язок, з’єднання або неповноту, в давніх іменних утвореннях типу ... суголосний, ... сумирний, ... сутужний.

Українська граматика. Тимченко. 1917 року

170.6. Су — спільність, додаток і звідси незначність.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Сумірний — якого можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою, спільномірний.

Співмірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Спів — перша частина складних слів типу ... співзвучний, має значення “об’єднаний, сполучений, спільний з ким-небудь, однаковий з чим-небудь, разом, сукупно з чим-небудь, буквально “наполовину з”, “пополам з”. пів — половина.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Співмірний — те саме, що спільномірний.

Спільномірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Спіл — по суті означає те саме, що й спів (вибачте, тут від себе, бо там лише приклади, які не дають певної чіткості визначень).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Спільномірний — якого можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою, сумірний.

Етимологічний словник української мови. Том 3. Коломієць, Мельничук. 1989 рік.

Міряти — визначати розмір.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Мірний — 1. ... 2. Яким вимірюють що-небудь, який є міркою. 3... 4...

Міряти — 1. Визначати величину кого-, чого-небудь якоюсь мірою. 2 ...

Міра — 1. Одиниця виміру чого-небудь. 2. Те саме, що мірка. 3...

Спільно — разом, гуртом, спільними силами.

Половина - 1. Одна з двох рівних частин чого-небудь. Складова частина парного предмета. 2. Середина якої-небудь віддалі, якогось проміжку часу і т. ін. 3...

Я теж маю слово

Як бачимо з наданої вище інформації — так, є різниця між поняттями співмірний і сумірний. Ці слова мають спільний корінь від слова міряти, міра. Але вони мають різницю у префіксах су- та спів-, що вказують на відмінність. Де су- вказує на близьку міру, а спів- чи спільно- - на половинну міру, тобто на однаковість мір.

Як це може допомогти з юридичної точки зору не підкажу. Але мені теж цікаво щодо юридичної точки зору на різницю цих слів.

Згідно вашого прикладу використання слів сумірність на співмірність та згідно мого розуміння різниці цих слів виходить, що:

 • сумірність - держава забезпечуватиме відносно близьке за мірами фінансових ресурсів до обсягу повноважень органів;
 • співмірність - держава забезпечуватиме однакові (половини) міри щодо фінансових ресурсів до обсягу повноважень органів.

Цікаво тільки як це виміряти. Тобто якщо виміряти точно не можливо, то в даному випадку важко буде відрізнити ці два терміни.

| improve this answer | |
 • 1
  Не бачу причин для цього висновку тобто на однаковість мір. Наприклад, співзвучний, це зовсім не та саме такий, що видає однаковий звук. – Yola Dec 23 '19 at 18:49
 • 1
  @RomanMikhol це не так, ось співзвучний - тут також сказано - той, що утворює співзвуччя, гармонює – Yola Dec 23 '19 at 20:57
 • 1
  @RomanMikhol але є співзвучність нот, чи не так? І тут ідеться не про однакові чи схожі. Наприклад, ноти не інтервалі в пів тону (найменшому ненульовому інтервалі) неспівзвучні. – Yola Dec 24 '19 at 11:05
 • 1
  Якщо дві ноти формують одне ціле, це не означає, що вони половини. – Yola Dec 24 '19 at 11:06
 • 1
  Я вам навів приклад де спів- не вказує на однакоівсть мір, тобто ваш висновок хибний – Yola Dec 24 '19 at 11:07
-2

В даному конкретному прикладі префікс спів- застосовано доречно. Щоб переконатися, зробимо реверсну перевірку. Після перекладу відповідно до контексту слова набувають значення:

 • сумірність — рос. «соизмеримость» — це коли можна порівняти, бо величині виражені в однакових одиницях виміру або в одиницях вимірювання з відомим співвідношенням (наприклад, «1 мм і 3 мм» або «1 мм і 3 км» — але не «1 мм і 3 кг»);
 • співмірність — рос. «соразмерность» — це коли величини не просто в сумірних одиницях, а ще й приблизно одного порядку (наприклад, «1 мм і 3 мм» — але не «1 мм і 3 км (3000000 мм)»).

Мабуть, єдиний хто здатний розтлумачити що саме означатимуть для країни ті су- та спів - це Президент, що не володіє державною мовою. На мою думку, йдеться про співмірніть фінансування (наприклад, в рівних частках) і сумірність повноважень урядових органів самоврядування та місцевих терористичних угруповань (наприклад, відповідно до розміру тих часток) одночасно.

| improve this answer | |
 • 2
  -1: please back your claims. Також, незрозуміло, чому «реверсна перевірка» використовує московську, а не санскрит, вепську, комі або, скажімо, суахілі. – bytebuster Dec 22 '19 at 1:49
 • 2
  Дякую за спробу. Це не зовсім те, що вимагалася у запитанні. Адже цікавить саме значення слів, а не переклад на інші мови або з інших мов. – Farissa Dec 22 '19 at 4:19
 • Roman Mikhol, а мені особисто подобається Ваша відповідь. Бо я особисто, здається, відчуваю різницю від «соразмерный» і «соизмеримый». «Соизмеримый» — це коли можна порівняти, бо величині виражені в однакових одиницях виміру або в одиницях вимірювання з відомим співвідношенням (наприклад, «1 мм і 3 мм» або «1 мм і 3 км» — але не «1 мм і 3 кг»); «соразмерный» — це коли величини не просто «соизмеримы», а ще й приблизно одного порядку (наприклад, «1 мм і 3 мм» — але не «1 мм і 3 км (3000000 мм)»). Але для того, щоб відповідь стала доброю, Вам треба: – Sasha Dec 22 '19 at 9:32
 • 1
  (1) Пояснити значення «соразмерный» і «соизмеримый» своїми словами (чи принаймні українською). Бо мені особисто «соразмерный» і «соизмеримый» зрозумілі (чи принаймні мені здається, що я вгадав різницю), але хтось ці російські слова так само не розрізняє, як і «співмірний»/«спільномірний»/«сумірний»; або, навпаки, розуміє їх ще слабше, ніж українські. (Або ж дозвольте, будь ласка, мені вставити моє тлумачення — якщо Ви з ним згодні — у кінець Вашої відповіді.) – Sasha Dec 22 '19 at 9:35
 • 1
  Остання редакція цього допису не покращила його, а можливо, навіть погіршила. Ваше незадоволення лінгвістичними здібностями президента можна зрозуміти, але: (1) це слово вживається в багатьох інших документах; (2) офіційні документи президент не розробляє особисто; їх пишуть юристи і лінгвісти, і не всі з них заслані до нас іноземною державою; (3) маю обґрунтовані сумніви, що чинний президент бодай читав той законопроект.. Таким чином, твердження, що «єдиний хто здатний розтлумачити […] — це президент», не релевантно цьому запитанню і взагалі сайту Ukrainian.SE. – bytebuster Dec 23 '19 at 12:03
-2

Сумірний і Співмірний

Якщо окремими правилами не визначено, користуємось логікою і загальними.

Обидва слова мають спільний корень мір, однаковий суфікс -ий і об'єднувальні префікси су- та спів-.

Префікс спів- складений з с- і пів- (буває напів-, напівпорожній, напівсолодкий, напівсухий).

С- та су- тотожні, надають приєднувальну ознаку.

Пів- означає половину (півбатона, півхати, півкраїни) - частка більша за третину, але менша за ціле, що разом з іншою часткою розміру такого ж порядку утворює ціле, що набуває ознаки і властивості, яких ці частки окремо не мали.

(не можна подарувати півбатона, бо дарують лише цілий золотий батон, але можна його подарувати і потім розпиляти на половини; не можна продати півхати, бо права власності росповсюджуються лише на цілий об'єкт нерухомості, але за згоди співвласника, коли буде передано повний обсяг прав на майно, комерційну діяльність здійснювати можна; або ігнорувати півкраїни - rofl). Половини можна порівняти або співставити. Половина і третина матимуть різний порядок.

Префікс Спів має ознаки приеднання та порівняння.

Отже,

Сумірний - приблизно рівний до іншого у відносних величинах.

Співмірний - приблизно рівний до іншого, розміри якого можна визначити спільною з іншим мірою одного порядку.

Порівняння результатів перекладу текстів АП DUET з результатами перекладу тих ж текстів комерційними перекладачами виявили в результатах перекладу співмірну кількість помилок, викликаних недосконалістю алгоритмів, у вихідному тексті комерційного АП у два рази більше словникових помилок, ніж алгоритмічних, та відсутність словникових помилок у вихідному тексті АП DUET, що є результатом ретельної роботи над текстовими специфікаціями перекладу, які до того ж наочні, зручні для виправлення і внесення доповнень та змін.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.