9

Дані поняття зустріла у проектах Законів України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" № 2217а від 01.07.2015 року та №2598 від 13.12.2019 року.

Їх застосовано щодо статті 142 Конституції України:

Держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

в редакції проекту від 2015 року на місці видліленого слова «сумірність», а в іншому — «співмірність»

Тлумачення із "Словника української мови":

 • СУМІ́РНИЙ, а, е. Який можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою; спільномірний. Два відрізки прямої називаються сумірними, якщо вони мають спільну міру (Геометрія, I, 1956, 93).
 • СПІВМІРНИЙ а, е, рідко. Те саме, що спільномірний. Визначення повинно бути співмірним. Це значить, що визначуване і визначаюче поняття мають бути рівні обсягом (Логіка, 1953, 34).
 • СПІЛЬНОМІРНИЙ, а, е. Який можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою; сумірний. Спільномірні речовини.

Згідно даного словника ці поняття є синонімами з математичної точки зору. Але мене більше цікавить застосування цих слів у юридичному аспекті. Отже,

Чи є різниця між поняттями співмірність і сумірність?

2
 • 2
  @AndriyIvanchenko, СУМ-11, здається, з Вами незгодний. І що означає «від однакових половин»?
  – Sasha
  Commented Dec 20, 2019 at 12:01
 • Щодо співмірний, то гадаю, що в словнику помилка. Подивіться на вживання співмірності дефініції. Там йдеться про відповідність / однаковість.
  – Yola
  Commented Nov 19, 2020 at 14:28

2 Answers 2

2

Cумірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Су — іменниковий префікс, що означає зв’язок, з’єднання або неповноту, в давніх іменних утвореннях типу ... суголосний, ... сумирний, ... сутужний.

Українська граматика. Тимченко. 1917 року

170.6. Су — спільність, додаток і звідси незначність.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Сумірний — якого можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою, спільномірний.

Співмірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Спів — перша частина складних слів типу ... співзвучний, має значення “об’єднаний, сполучений, спільний з ким-небудь, однаковий з чим-небудь, разом, сукупно з чим-небудь, буквально “наполовину з”, “пополам з”. пів — половина.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Співмірний — те саме, що спільномірний.

Спільномірний

Етимологічний словник української мови. Том 5. Коломієць, Мельничук. 2006 рік.

Спіл — по суті означає те саме, що й спів (вибачте, тут від себе, бо там лише приклади, які не дають певної чіткості визначень).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Спільномірний — якого можна виміряти однаковою з чим-небудь мірою, сумірний.

Етимологічний словник української мови. Том 3. Коломієць, Мельничук. 1989 рік.

Міряти — визначати розмір.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Бусел. 2005.

Мірний — 1. ... 2. Яким вимірюють що-небудь, який є міркою. 3... 4...

Міряти — 1. Визначати величину кого-, чого-небудь якоюсь мірою. 2 ...

Міра — 1. Одиниця виміру чого-небудь. 2. Те саме, що мірка. 3...

Спільно — разом, гуртом, спільними силами.

Половина - 1. Одна з двох рівних частин чого-небудь. Складова частина парного предмета. 2. Середина якої-небудь віддалі, якогось проміжку часу і т. ін. 3...

Я теж маю слово

Як бачимо з наданої вище інформації — так, є різниця між поняттями співмірний і сумірний. Ці слова мають спільний корінь від слова міряти, міра. Але вони мають різницю у префіксах су- та спів-, що вказують на відмінність. Де су- вказує на близьку міру, а спів- чи спільно- - на половинну міру, тобто на однаковість мір.

Як це може допомогти з юридичної точки зору не підкажу. Але мені теж цікаво щодо юридичної точки зору на різницю цих слів.

Згідно вашого прикладу використання слів сумірність на співмірність та згідно мого розуміння різниці цих слів виходить, що:

 • сумірність - держава забезпечуватиме відносно близьке за мірами фінансових ресурсів до обсягу повноважень органів;
 • співмірність - держава забезпечуватиме однакові (половини) міри щодо фінансових ресурсів до обсягу повноважень органів.

Цікаво тільки як це виміряти. Тобто якщо виміряти точно не можливо, то в даному випадку важко буде відрізнити ці два терміни.

14
 • 1
  Не бачу причин для цього висновку тобто на однаковість мір. Наприклад, співзвучний, це зовсім не та саме такий, що видає однаковий звук.
  – Yola
  Commented Dec 23, 2019 at 18:49
 • 1
  @RomanMikhol це не так, ось співзвучний - тут також сказано - той, що утворює співзвуччя, гармонює
  – Yola
  Commented Dec 23, 2019 at 20:57
 • 1
  @RomanMikhol але є співзвучність нот, чи не так? І тут ідеться не про однакові чи схожі. Наприклад, ноти не інтервалі в пів тону (найменшому ненульовому інтервалі) неспівзвучні.
  – Yola
  Commented Dec 24, 2019 at 11:05
 • 1
  Якщо дві ноти формують одне ціле, це не означає, що вони половини.
  – Yola
  Commented Dec 24, 2019 at 11:06
 • 1
  Я вам навів приклад де спів- не вказує на однакоівсть мір, тобто ваш висновок хибний
  – Yola
  Commented Dec 24, 2019 at 11:07
-1

Сумірний і Співмірний

Сумірний — такий, що можна виміряти, однаковою з чимось іншим мірою.

Співмірність — кількісне співвідношення частин чого-небудь. Походить від лат. proportio «пропорція» (в матем., рівність двох відношень). Пропорції визначають відповідність частин, встановлюють систему співвідношення їх між собою і з цілим.

Наприклад, звуки крокування почесної варти можуть бути співмірними до ударів годинника на башті.

7
 • 2
  Дякую за спробу. Це не зовсім те, що вимагалася у запитанні. Адже цікавить саме значення слів, а не переклад на інші мови або з інших мов.
  – Farissa
  Commented Dec 22, 2019 at 4:19
 • Добре, подякував. Таки змушений надати розгорнуту відповідь. Щодо "чому перекладаємо саме на московську мову", бо зміни до Конституції є наслідком перемовин у нормандському форматі, де були продиктовані російськомовним Пуйлом і записані нашим російськомовним Президентом. Commented Dec 22, 2019 at 12:29
 • Sasha, ви абсолютно вірно розумієте тлумачення цих слів і якщо маєте права на редагування моєї відповіді, додайте будь ласка свою. Ми не можемо заперечувати, що українська і російська мови споріднені між собою більше за будь-які інші. Тож, щоб визначити істину, маємо переміститися із політичної площини в лінгвістичну. Російський префікс "со-" зазвичай передається ураїнською як "су-" або "спів-" із обмеженнями у застосуванні (коли вживати префікс спів- ar25.org/article/koly-vzhyvaty-prefiks-spiv.html). Commented Dec 22, 2019 at 13:01
 • Щоб краще зрозуміти тонкощі, перекладемо українською російські слова: "совместимый" и "совместный". Commented Dec 22, 2019 at 13:08
 • Можливо варто додати пояснення того, що таке спільна міра, наприклад - Спільною мірою двох відрізків називається відрізок, який міститься в кожному з даних ціле число разів (без остачі). Не кожні два відрізки мають спільну міру, наприклад сторона і діагональ квадрата її не мають. (звідси)
  – Yola
  Commented Nov 19, 2020 at 14:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.