6

І в СУМ, і на інших ресурсах можна знайти значення фразеологізму зігнутися/зігнутий в три погибелі:

Зігнутий (зогнутий, зігнений, зігнута і т. ін.) в три погибелі (в три дуги, вдвоє і т. ін.) — дуже низько нахилений (нахилена і т. ін.). Йому на думку спала зігнута в три погибелі постать Чижика (Панас Мирний, I, 1949, 256); Зігнений вдвоє Кирило перелазив через квітники (Мирослав Ірчан, II, 1958, 36).

В три погибелі перегнутися (згинатися) в ролі прис.– дуже перегнути своє тіло, скорчитися. Улесливий служник в три погибелі перегнувся: – Ваше вовче!.. Може, дозволите в вашу горлянку бистро­крилого орла запхнути? (Ковінька, Кутя з медом, 1960, стор. 66); Стомлений, я заснув, але швидко прокинувся від холоду. Мене всього пробирали дрижаки, я не міг нагрітися, хоч згинався в три погибелі (Багмут, За­писки солдата, 1961, стор. 31).

Але не можу зрозуміти, чому саме погибель, чим пояснюється вживання саме цього слова, чи яке походження усього фразеологізму.

Серед значень іменника погибель у СУМ не бачу застосовних.

Щодо схожих за значенням фразеологізмів зігнутися в три дуги, зігнутися в баранячий ріг є навіть суто асоціативне розуміння.

Тож буду вдячна за джерела, що пояснюють етимологію фразеологізму зігнутися/зігнутий в три погибелі

1 Answer 1

4
  • За однією з версій слова гинути й гнути споріднені. Хоча гинути зазвичай виводять від праслов'янського *gynǫti = *gybnǫti, а гнути — від праслов'янського *gъbnǫti = *gъnǫti, але Рік Дерксен вважає, що вони обидва від праіндоєвропейського *gʰubʰ-, а Макс Фасмер узагалі каже, мовляв, «праслов'янські *gyb- „гибнуть“ і *gyb- „гнуть“ етимологічно одноцілі». Відповідно, за цією версію виходить, що «зігнутий у три погибелі» початково означало «зігнутий у три згини» (можливо, у переносному значенні «дуже сильно зігнутий»). Таку версію висловлюють зокрема в аналонічному запитанні на сайті «Русский язык» (щоправда без джерел) і в підрозділі про крилаті вислови на сайті «uCoz fun» (неавторитетно). Порівняти з «зігнутий у три дуги».

  • Не виключаю також, що погибель тут може означати й буквально загибель. Мовляв, коли людина помирає через поранення в живіт, то вона може зігнутися, схопившись за поранене місце, відповідно, зігнутий у три погибелі — зігнутий так, як згинається перед смертю людина, поранена в живіт. Опосередковано про щось подібне кажуть в підрозділі про крилаті вислови на сайті «uCoz fun» (неавторитетно).

1
  • цікаві версії, дякую! Commented Dec 19, 2019 at 21:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.