10

Є такі варіанти:

noun
поглинання, поглинення, пожирання.
verb
1 гуртувати, з'єднати, з'єднувати, згуртовувати, згуртувати, об'єднати, об'єднувати, поєднати, поєднувати, сполучати, єднати.
2 домішувати, змішати, змішувати.
3 з'єднати, з'єднувати, об'єднати, об'єднувати, переплітати, сполучати, єднати.
4 з'єднувати, зливати, злити, поглинати, сполучати, єднати.
5 заволодівати, поглинати.
6 зварювати, згаснути, плавити, розчиняти, сплавляти.
7 комбінувати, об'єднати, об'єднувати, поєднати.
8 об'єднувати, поєднувати, уніфікувати

http://slovnenya.com/dictionary/merge

Поки що мій фаворит - 'я хочу домішати новий код в головну гілку проекту'

 • не певен, що ви домішуєте саме код, адже гілка може містити багато іншої інформації, наприклад, зображення, базу даних тощо. – Yola Dec 14 '19 at 16:18
 • 8
  Домішати - це дуже, ДУЖЕ поганий переклад. Кажу це як програміст і людина із гарною англійською. Потрібно підмітити, код не мерджать, мерджать гілки зі змінами в коді в системах контролю версій. Під цим розуміють застосування змін із однієї гілки в іншу таким чином, що ті зміни стають присутніми в обох гілках, злиття змін. – improbable Dec 16 '19 at 11:08
 • @improbable термін merge в комп'ютерній термінології з'явився ще коли необхідно було робити merge data в базах даних, тому справді, "домішати" не найкращий варіант перекладу. Я погоджуюся для перекладу терміну merge було б більш доречно використовувати варіанти, які були запропоновані в коментарях - "об'єднати" або "зростити" гілки проекту. – JabbyPanda Dec 16 '19 at 11:32
 • 2
  @JabbyPanda Ніколи не чув, щоб хтось казав merge data в базах даних і я працюю в індустрії. Дані вносять, вставляють, мігрують, але не зливають. Про мене, найкращий варіант - "злиття" і слово дуже добре передає про що іде мова(див. 2 значення services.ulif.org.ua/expl/Entry/…) – improbable Dec 16 '19 at 13:42
 • 1
  @AndriyIvanchenko Правильно, всі коміти(зміни) із однієї гілки зливаються/об'єднуються зі комітами(змінами) поточної/цільової гілки. Але гілки зміни якої зливаються не отримує змін гілки в яку зливають, тому слово merge, можливо, не дуже гарно передає суть процесу однак саме це слово вживається в гіті(система контролю версій). – improbable Dec 19 '19 at 9:24
4

Мені подобається Ваш варіант:

Я хочу домішати новий код в головну гілку проекту.

Але на практиці, мені здається, перемагатимуть очевидніші (у тому сенсі, що вони, мабуть, першими згадуватимуться тим, хто читає англійське merge) об'єднувати, зливати.

Зокрема:

Хоча у випадку, коли варто відрізняти джерело від місця призначення (merge A to B) Ваш варіант має велику перевагу.

4

Merge codeЗлиття коду

Злиття — об'єднання двох різних об'єктів в одне ціле таким чином, що утворюється єдиний об'єкт з єдиними властивостями. merge rus ukr translate

Наприклад,

Злиття Даних

 • 1
  Образ саме такий. Гілки саме зливаються, як річки, merge застосовується і до річок також. І далі два незалежні потоки (наприклад, часові потоки, як гілки в git), зливаються в один і далі йдуть разом. – Victor Sergienko Jan 29 '20 at 23:00
 • А звідки це зображення, якщо не секрет? (Тобто, я так розумію, Ви наводите дані з якогось словника — але варто вказати з якого.) – Sasha Oct 24 '20 at 9:37
 • Це додаток Google Translate для iOS. На жаль, посилання на цел переклад зробити не можливо, а веб-версія не є такою ж інформативною. – Roman Mikhol Nov 2 '20 at 17:28
 • Не дуже зрозуміло, що ви хотіли показати перекладом за посередництва російської. – Paul Lynn Dec 30 '20 at 20:19
 • Російська мова найближча до української за семантичними ознаками. А перекладач Google на 98% ефективний, якщо порівнювати з професійним перекладачем-людиною. Співставлення значення слів, отриманих в результаті прекладу з англійської – Roman Mikhol Jan 23 at 23:24
3

merge code

Визначимо спочатку значення слів.

Code - a language used to program (= give instructions to) computers.

Merge - to combine or join together, or to cause things to do this.

Отже code - це певна мова, певний набір наказів. Алгоритм дій описаний певною мовою. Тобто дослівно щось схоже на "об'єднати накази".

Але усе змінює вказаний приклад: "я хочу домішати новий код в головну гілку проекту". По суті приклад описаний не зовсім точно.

Інформаційні технології - це переважно подібність до навколишнього середовища чи до інших галузей.

Правильний переклад

Справа в тому, що в прикладі описується подібність з деревом. Можливо технологія GIT. А дії з деревом вже давно визначені. Що роблять з гілками для об'єднання? - зрощують. Тобто правильно використовувати "зростити гілки" щодо вказаного прикладу.

Під час зрощування гілок ви маєте два набори команд, два алгоритми, які об'єднуються в один. Або ж ви об'єднуєте коди, якщо слово наказ суперечить вашій ідеології.

В прикладі опису подібних дій можна чітко побачити, що до нового набору наказів застосовують commit, а до гілок - merge. Тобто хоча і можна сказати merge code, але напряму виконати дію об'єднання (merge) наборів наказів (code) в гілку в подібних технологіях без попередній підготовчих дій неможливо.

Чому не можна використовувати слово мішати?

Джерело Великий тлумачний словник української мови. Бусел. 2005.

Мішати - сполучати що-небудь різнорідне. Після перемішування порушується порядок розташування чого-небудь.

В даному випадку набір наказів має певний порядок, який не можна порушувати. Навіть під час зрощення гілок накази мають своє певне місце, порядок, зміна якого призведе до неочікуваного алгоритму дій.

Чому не можна зливати гілки?

Зливати - Об'єднуючи кого-, що-небудь із кимсь, чимсь, створювати одне ціле.

Тобто результатом зливання є об'єднання, що створює єдине ціле з того, що злили. В даному випадку зливають гілки. (і це дуже дивно, як можна гілку злити?, це ж не рідина). Але результатом зрощення гілок є створення місця зрощення а не єдиної суцільної гілки.

 • 1
  Можна зливати компанії, але вони теж не рідина. – Victor Sergienko Jan 29 '20 at 23:00
 • 1
  @VictorSergienko Злиття компанії створює єдине ціле. Об'єднання гілок не зливає гілки в єдине ціле, а створює лише місце з'єднання, місце зрощення. Гілки до місця з'єднання залишаються присутні. Якщо знищити місце з'єднання, то гілки нікуди не зникнуть. Після об'єднання компаній буде важко роз'єднати їх до попередніх станів. Так само як і рідини. Коли ви зливаєте рідини до купи, то вам важко буде роз'єднати їх окремо. Але щодо об'єднання компаній я б теж не використовував слово злити, адже злиття не передбачає досягнення якогось порядку. Але ж компанії об'єднують за певним порядком. – user1677 Jan 30 '20 at 8:14
 • @VictorSergienko Якщо враховувати, що термін "злити компанії" якимось чином прийшов до нас з Англії, то я переконаний, що це черговий ляп в перекладі. Адже для злиття рідин використовують слово combine, а термін пішов від слова merge. – user1677 Jan 30 '20 at 8:18
 • 2
  І даремно. Company merger - давній термін, а гілки в гіті позначають не фізичне дерево, а дерево часу. Два паралельні часові потоки, які потім зливаються і далі продовжуються як одне ціле. Дніпро і Самара зливаються, і теж нікуди з мапи не зникають. – Victor Sergienko Jan 30 '20 at 8:25
 • @VictorSergienko Річки не зливаються. Вони не можуть самі себе злити. Вони утворюють гирло. Одна річка може впадати в іншу, або якось інакше. Якщо річки злити, то це означає, що одна з річок зникає і в результаті створюють нове об'єднання. – user1677 Jan 30 '20 at 8:37
2

e2u подає:

Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко)
merge command = кома́нда "об’єдна́ти", кома́нда об’є́днування

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І (О. Кочерга, Є. Мейнарович)
to merge files об’є́днувати фа́йли

Отже, можна об'єднати гілки. Але залишається питання з тим як вказати в якій гілці опиниться результат. Щоб це однозначно вказати можна використати слово вплести. Наприклад:

Вплести гілку feature в гілку develop.

0

merge code - стулити код

Стуляти - наближаючи впритул одне до одного, щільно з'єднувати (предмети або краї предметів)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.