2

Чому типізація, а не типування? Адже ми не кажемо шипізація, а кажемо шипування.

Наскільки я розумію, то -ізація це переклад англійського -ization:

Суфікс, що утворює іменники, які позначають дію, процес або результат дії, або вироблення чогось.

На e2u маємо як варіанти typing і typization:

typing = система типів, типізація; набирання з клавіатури:
типіза́ція, -ції = typization, standardization


Гмм... Щойно натрапив на слово routing, і мені спало на думку подивитись, як його перекладають. Ось, що я знайшов на e2u.

  1. Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.)

routing [ˈru:tɪŋ] n
1. траса; курс;
2. тех. схема руху; маршрутизація;
3. ...

  1. Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко)

routing = ['ru:tɪŋ] маршрутува́ння; трасува́ння

Виходить, що можна і так, і так? Питання лише в тому, який варіант усталився? Але чому наразі маємо різні варіанти, і якому варто віддавати перевагу?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.