7

Тут викопав, що треба казати "шафа на одежу" замість "шафа для одежі" і "кошик на старі папери" замість "кошик для старих паперів", але я ніколи в житті і близько не чув таких висловів.

Який з варіантів правильний, чи можна казати і так, і так?

1 Answer 1

6

Із поданої сторінки:

прийменник для буде слушний там, де говориться, що певну річ призначено для людини, тварини або для якоїсь ширшої потреби <...> Зате, коли мовиться, що якийсь предмет призначено на певні конкретні речі, тоді треба шукати інших прийменників

  • "Шафа на одяг" - шафа, в яку покладуть конкретний одяг і більше нічого.
  • "Шафа для одягу" - шафа, призначена для одягу в принципі.

Я це так розумію, мабуть тому що у моєму регіоні словосполучення накшталт "мішок на цукор" і "мішок для цукру" мають дещо відмінні значення, так само, як, наприклад, "чашка на чай" і "чашка для чаю":

  • чашка на чай - чашка, у яку буде наливатися конкретний чай (який щойно заварили)
  • чашка для чаю - чашка, яка призначена для чаю (а не для кави).
  • мішок на цукор - мішок, у який скоро засипеться конкретний цукор (який привезуть)
  • мішок для цукру - мішок, призначений для цукру (а не для борошна).

У англійській у даних випадках після "на" стояв би означений артикль.

У цьому контексті твердження автора для мене виглядає трохи дивно, бо він сам пише про конкретні речі, але "листи і газети" та "старі папери" - це не конкретні речі, це неозначена множина речей.

Проте це моє суб'єктивне бачення.

Крім того:

Так само треба казати: «поштова скринька на листи й газети», «кошик на старі папери», «миска на борщ». Кажуть у народі ще: «мішок під жито», «одежа про свято й про будень», «книжка до читання».

Тобто, автор практично ставить знак рівності між "треба казати" і "у народі кажуть". Оскільки зараз у народі кажуть "для одежі" і "для паперів", то даний варіант мав би бути прийнятним навіть на думку Антоненка-Давидовича.

Варто також звернути увагу на те, що з часу написання тієї книги пройшло майже 50 років і цілком можливо, що тоді прийменник "на" мав більше поширення. Проте сучасна українська мова явно схиляється до "шафи для одягу".

Тому можна вважати, що обидва варіанти можуть вживатися і жоден з них не є "неправильним".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.