5

Отже, проєкт (і похідні від нього) ми тепер пишемо тільки через . Але як його вимовляти? Як звичне ? Чи все ж як ?

Просто хочу запевнитись, а то чи мало що.

2 Answers 2

6

Як -є- [-йе-].

Наскільки я розумію, аргументів за зміну -е- [-е-] на -є- [-йе-] два:

 1. Для української мови загалом нехарактерні такі сполучення голосних (наприклад, ми вживаємо Україна [украйіна], а не Украіна [украіна]).
 2. В інших словах того ж походження ми вживаємо -є- [-йе-], наприклад, суб'єкт [субйект], а не субект [субект], сюр'єкція [с'урйект͡сійа], а не сюрекція [с'урект͡сійа], траєкторія [трайекторійя], а не траекторія [траекторійя].

P. S.: Наскільки це обов'язково (здається, має бути якийсь перехідний період, коли обидва варіанти вважаються правильними), я не знаю.

3
 • «нехарактерні такі сполучення голосних» — citation needed. Також варто уточнити, які це — «такі». Dec 7, 2019 at 17:07
 • Брехня. Під впливом СРСР вже всі давно можуть використовувати подібні слова, де використовувалося "е" замість "є". Вже давно характерні. Це так само як ф і хв. Відповідь не сучасна, а книжна. Це зроблено для повернення до попередніх правил, які були до впливу СРСР на мову.
  – user1677
  Dec 11, 2019 at 13:06
 • @AndriyIvanchenko, якщо я зміню «загалом нехаректерні» на «загалом історично були нехарактерні» — це буде краще?
  – Sasha
  Dec 11, 2019 at 18:57
4

Українська абетка і державний правопис опирають ся на „пиши, як чуєш”. Правда, переважно, бо тут є частина хиби, наприклад десь тут згадана Україна не є насправді [украйіна], а [украйина] чи [украйіина] [1][2], для звуків [д͡ж] і [д͡з] немаʼ окремих букв, а щ позначає 2 звуки [шт͡ш]; але напрям такий, де є, котрий після голосної, не виняткує, тому [йе].

Звідси [пройе́кт], за МФА [pro'jɛkt] [3].

Про обовʼязковість про є: правопис 2019 не дозволяє зьмін пня єкт:

§ 126. Звук [j]

Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: […] інʼє́кція, проє́кт, проє́кція, субʼє́кт, траєкторія […].

Сам корінь може зьмінювати ся, як вже зазначено в статї, від першомови (звук і тлум), цєбто від Французької вже -жект-.

Додатковий огляд від МОН:

1. БЕЗ ВАРІАНТІВ

проєкт, проєкція
(так само як інʼєкція, траєкторія, обʼєкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

2
 • "пиши, єк чуїш"
  – Paul Gor
  Dec 8, 2019 at 9:28
 • @PaulGor Добре чуйиш! Dec 8, 2019 at 9:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.