2

У романі "Доктор Серафікус" Віктора Домонтовича:

— Що це? — питає Ірця, показуючи малюнок доби палеоліту, де на камінці вирізьблено не то ведмедя з головою коняки, не то коняку з лапами ведмедя.

— Це, — пояснює Комаха з щирою й непідробленою сумлінністю людини, що звикла ніколи не зважати на авдиторію, — це рінерит з оріньякської стоянки Реб'єр.

Цього слова немає в жодному словнику.

Знайшов згадку про це в записі виступу Оксани Забужко, але там також не пояснюється, що це таке. Це щось археолоґічне, але що?

Навіть пішов подивитися збірку есеїв Шевельова "Не для дітей", згадану Забужко, але там це також лиш побіжна згадка.

-1

Можливо це має якийся стосунок до справию "have rineryt onland to march into the field princes"

https://www.google.com.ua/search?tbm=bks&hl=ru&q=rineryt

2
  • 1
    Мені здається, що це лише помилка розпізнавання. Насправді, там ninety thousands. – Yola Jan 15 at 18:48
  • 1
    @Yola насправді це моє питання - це філологічний ребус, але відповідь є. Я навіть забув уже. Якщо знайду наукову статтю, якщо її вже видали десь, то напишу відповідь. Це дуже цікаве питання. Вам має сподобатись. – P. Vowk Jan 16 at 22:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.