10

В ен-вікі є стаття https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_software_R&D

В ру-вікі їй відповідає https://ru.wikipedia.org/wiki/Офшорное_программирование

В ук-вікі їй відповідає Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні

Питання з ДОУ не моє, але воно мене зацiкавило.

0

1 Answer 1

7

Offshore

В загальному значенні офшор - (дослівно поза берегом, поза межами) - офшор, той, що вироблений за кордоном, закордонний.

Software

Програмне забезпечення.

R&D (Reasearch & Development)

Research - науково-дослідний.

Development - розробка програмного забезпечення.

R&D center - центр розробки і наукових досліджень, науково-дослідний центр розробки, рідше науково-дослідний і розробницький центр, розмовний варіант - офшорний R&D центр.


Оскільки англійською Research & Development мало хто говорить, то і українською переклад зазвичай скорочують. Тому Offshore software R&D перекладають так:

  • офшорне програмування
  • офшорна розробка програмного забезпечення.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.