9

Останнім часом часто стикаюся з тим, що уникають вживання виразу "річниця смерті", а саме для згадування дати смерті вживають "роковини". Хоча Словник Української мови подає практично однакові плумачння цих слів. роковини річниця

Чи має зміст саме так застосовувати ці слова?

1 Answer 1

8

Справді, СУМ-11 подає однакове визначення річниці та роковин:

Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події.

Окремо зазначено, що роковини - це:

День народження, іменини.

Борис Рогоза в "Уроках державної мови" цитує СУМ-11 та зауважує, що роковини - це також день смерті, хоч і в тлумачних словниках це значення окремо не виділяється. Автор рубрики зазначає, що річниця - це те ж, що і роковини.

Проф. Пономарів також вважає ці слова синонімами:

Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якоїсь події, в українській мові має два лексичні позначення: роковини й річниця. У слова роковини давніша традиція вживання в українській мові. [...] Слово річниця з'явилося пізніше.

Як синоніми ці слова подає сайт "Словники України" on-line:

РІЧНИ́ЦЯ (календарна дата, коли закінчується рік від якоїсь події); РОКОВИ́НИ, ЮВІЛЕ́Й (така дата, перев. обчислювана десятиріччями, століттями тощо).

Вживання саме слова роковини щодо чиєїсь смерті, мабуть, пов'язане з церковним значенням цього слова. Так, за Словником церковно-обрядової термінології, роковини - це:

  1. Заупокійне богослужіння в річницю смерті;

  2. Поминальний день - річниця смерті.

В мережі можна знайти приклади протиставлення річниці і роковин як чогось позитивного та негативного:

Інакше наші нащадки не будуть святкувати чергові річниці Революції Гідності, а із сумом згадуватимуть її роковини.

Інший приклад - тут.


Тобто словники та мовознавці, зазвичай, не розрізняють слів роковини та річниця і вважають їх синонімами. Обидва слова можуть означати ще один рік після якоїсь події, в тому числі дня народження чи дня смерті.

Однак у певному контексті слово роковини може означати саме річницю смерті чи якоїсь сумної події. Водночас, сказати річниця смерті замість роковин не буде помилкою.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.