3

Який україніський відповідник до слова "Соискатель"?

Потрібен аналог англійського "Job seeker".

3
 • 5
  Це запитання сильно виграло б, якби воно містило переклад своїми словами. Також, запитання, які не демонструють спроби автора самостійно відповісти на нього, змушують інших «вгадувати», чого саме хоче автор, і тому заважають надавати точні відповіді. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Commented Nov 14, 2019 at 20:49
 • 2
  "Соискатель" не точно відповідає словосполученню "Job seeker", а лише може замінювати в певному змісті. "Претендент для роботи" - можливо підійде у вашому випадку.
  – user1677
  Commented Nov 17, 2019 at 7:54
 • @AndriyIvanchenko, або «претендент на певну посаду».
  – Sasha
  Commented Dec 15, 2019 at 11:12

1 Answer 1

1

Аналогом англійського буде - шукач роботи. Використовується словосполучення на сайті https://www.work.ua/articles/

6
 • 4
  А на rabota.ua використовують пошукач (прогорнути сторінку донизу - розділ "пошукачеві"; також, наприклад, тут).
  – kaamos
  Commented Nov 15, 2019 at 19:28
 • Щодо цього слова "шукач" є стаття-дослідження в інтернеті, в якій пояснюється російське походження цього слова і наводяться докази щодо того, що правильніше використовувати здобувач.
  – user1677
  Commented Nov 18, 2019 at 11:47
 • @AndriyIvanchenko, посилання дасте?
  – Sasha
  Commented Dec 15, 2019 at 11:11
 • dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/75569/… сторінка 4
  – user1677
  Commented Dec 15, 2019 at 11:25
 • 1
  @AndriyIvanchenko в статті наче йдеться про слово здобувач в значенні людини, яка хоче отримати науковий ступінь, а тут говоримо про job seeker, тому ваш коментар хибний.
  – Yola
  Commented Dec 15, 2019 at 12:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.