4

Як відмінюється слово снігур? Чи правильно я вважаю, що це іменник другої відміни твердої групи (так подано у новому правописі)? І в такому разі в орудному відмінку має бути "снігуром"?

1 Answer 1

5

Як за новим правописом (§ 67), так і за попередньою його версією (§ 45), снігур - це справді іменник чол. роду другої відміни твердої групи. За оновленим правописом (§ 85):

В орудному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ом, -ем (-єм) і -ям, -им.

  1. Закінчення -ом мають усі іменники чол. та середн. роду твердої групи [...]

А значить в орудному відмінку снігур має закінчення -ом.

До речі, Правопис 2019 р. зауважує (§ 67), що іменники звір, комар, снігур у називному відмінку множини мають закінчення м’якої групи: звірі, комарі, снігурі. Як правило, іменники другої відміни твердої групи в цьому випадку мають закінчення (дуб - дуби, двір - двори). Звір, комар, снігур тут виступають як винятки.

Однак жодних винятків для іменника снігур в орудному відмінку однини правопис не подає. А отже цей іменник мав би відмінюватись тут за загальним правилом - з закінченням -ом.

На сайті slovnyk.ua ми бачимо саме такий зразок відмінювання:

om

Щоправда, "Словники України" on-line чомусь подають зразок відмінювання снігура із -ем в орудному відмінку:

em

У будь-якому разі, в літературі можна частіше натрапити на форму снігуром (уривки з Google Books):

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Ще більше результатів є з відмінюванням прізвища Снігур як Снігуром. Якщо шукати в Google Books "снігурем", то результатів бачимо значно менше.

1
  • 2
    Про всяк: Словники України наверху мають «Здійснюється лексикографічне опрацювання ІЛС "Словники України" відповідно до вимог нового правопису. Дякуємо за розуміння!». Відповідь чудова! Nov 16, 2019 at 15:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.