8

Оскільки дієприкметники із закінченнями -ачий, -ячий, учий, -ючий є невластивими українській мові(джерела: onlinecorrector, ukr-mova.in.ua, Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240 с.) і тому командуюючий, керуюючий і подібні не підходять, командний я тут бачу як єдиний варіант(можливо командувальний) перекладу command. Виправіть мене, якщо я не маю рації.

Проте, я найбільше невпевнений щодо prompt.
Вікіпедія, Glosbe дає слово (командний) рядок.
Декілька разів я бачив командна стрічка, проте вже не згадаю де саме.
Вікіпедія також дає має сторінку для cmd.exe Windows(Windows command prompt), де також використовує командний рядок як повний переклад словосполучення і консоль операційної системи, що мені здається не дуже коректним перекладом, оскільки жодний варіант значення українського слова консоль не збігається зі значенням command prompt(джерело: СУМ-20 online)

7
 • Див. також: «Як перекласти „command-line shell“».
  – Sasha
  Commented Nov 6, 2019 at 11:32
 • 1
  Я бачив це. Трохи різні поняття, хоча пов'язані.
  – improbable
  Commented Nov 6, 2019 at 13:45
 • 1
  За термінологією Microsoft command prompt - це таки командний рядок.
  – kaamos
  Commented Nov 6, 2019 at 17:23
 • @kaamos я абсолютно забув про цей словник термінів. Цікаво є ще якісь джерела, де це словосполучення перекладають? Я сподівався щось усталене знайти, хоча розумію the whole futility of this task.
  – improbable
  Commented Nov 6, 2019 at 20:56
 • 1
  @improbable можливо, ще щось із цієї відповіді стане в нагоді. А взагалі command line Microsoft теж перекладає як командний рядок, хоча і дає термінам command prompt і command line різне визначення.
  – kaamos
  Commented Nov 7, 2019 at 19:45

3 Answers 3

4

command prompt ,де

 • command - прикметник

 • prompt - іменник

Джерело

an instruction to a computer to perform a particular action

інструкція комп’ютеру виконати певну дію

Джерело

a sign on a computer screen that shows that the computer is ready to receive your instructions

знак на екрані комп’ютера, який показує, що комп'ютер готовий приймати ваші вказівки

words that are spoken to an actor who has forgotten what he or she is going to say during the performance of a play

слова, які вимовляються акторові, який забув, що він говоритиме під час вистави

Тобто по суті означає: "запрошення для наказу".

Детальніше про значення command prompt можна почитати, наприклад, тут:

A command prompt is used in a text-based or "command-line" interface, such as a Unix terminal or a DOS shell. It is a symbol or series of characters at the beginning of a line that indicates the system is ready to receive input. It other words, it prompts the user for a command (hence the name).

Запрошення для наказу використовується в текстовому чи в інтерфейсі "рядка для наказу", таких як термінал Unix чи DOS оболонка. Це є символ чи серія знаків на початку рядка які показують, що система готова приймати введення. Іншими словами, це спонукає (запрошує) користувача до наказу (звідси і назва).

8
 • Може вже краще запрошення до введення команди?
  – kaamos
  Commented Nov 7, 2019 at 21:56
 • Якщо подобається так, то пишіть так. З огляду на моє розуміння я написав так, як написав. Мені більше подобається слово наказ. Те що наказ потрібно давати якимось методом - це не обов'язково уточнювати. Інших варіянтів просто не буде окрім уведення. Теоретично слово наказ можна замінити на інші типу команда або інструкція чи та ж вказівка. Але суть від цього не змінюється. Чим наказ гірший ...
  – user1677
  Commented Nov 8, 2019 at 10:43
 • Це дуже важливе питання для всіх людей, які хоч якось пов'язані із IT сферою, студентів та вчителів, тут має бути обов'язково більш канонічна і аргументована відповідь.
  – improbable
  Commented Nov 21, 2019 at 9:15
 • Якщо напишете чого саме не вистачає, то спробую пояснити детальніше.
  – user1677
  Commented Nov 21, 2019 at 14:35
 • Моє питання є достатнім і це не заклик до кращої відповіді - це пояснення чого ваша відповідь не підходить. Пояснення мені не потрібні.
  – improbable
  Commented Nov 21, 2019 at 16:01
3

Інтерпретатор командного рядка

Command Prompt — програма для інтерпретації командного рядка, доступна в більшості операційних систем Windows. Він використовується для виконання введених команд. Більшість із цих команд автоматизують завдання за допомогою скриптів та пакетних файлів, виконують розширені адміністративні функції та усувають неполадки чи вирішують певні види проблем Windows.

command prompt

https://en.wikipedia.org/wiki/Cmd.exe

Ось так виглядає стандарне вікно Terminal на Mac OS. enter image description here

Тут terminal prompts - це підказки доступних до використання команд.

11
 • 1
  Цитата, я так розумію, звідси (в ідеалі варто зазначати джерела цитат: і заради авторського права, і задля того, щоб можна було оцінити надійність першоджерела). Зазначу, що це (автоматичний?) переклад цієї, але конкретно той абзац виглядає пристойно й доречно. (Хоча словосполучення command prompt можна трактувати й ширше, ніж у цій цитаті, — як загальне поняття, а не як назву конкретної програми від Microsoft, але запропонований варіант перекладу, як на мене, ідеальний.)
  – Sasha
  Commented Apr 17, 2021 at 6:32
 • @Sasha дякую :) На відміну від unix-систем, в яких можна отримати прямий доступ до ядра системи через термінальну консольну програму, як от, наприклад, через Terminal можна надавати команди ядру Mac OSx, в операційних системах на основі Windows такої можливості немає і необхідно використовувати інтерпретатор командного рядка cmd.exe Commented Apr 18, 2021 at 14:47
 • Не розумію яка користь від знімку екрана англ. вікі.
  – Yola
  Commented Apr 24, 2021 at 11:55
 • @Yola Я би міг перекласти текст та додати скрін свого терміналу. Але для наочності вирішив навести першоджерело. Щоб всім було зрозуміліше, що Command Prompt - це комп'ютерна утиліта і на це треба зважати при перекладі словосполучення. Iншими словами, це технічний термін, а не загальна фраза. Commented Apr 25, 2021 at 21:28
 • 1
  @Yola так, розумію на що ви натякаєте, якби назва не містила сенсу або не відповідала функціональності приладдя.. як от танцюючий вогник. Але ж відповідає. А щодо вашого прикладу вийде гарне питання, на зразок: як слід перекладати англійське Firewall українською ;) Commented Apr 27, 2021 at 16:31
2

Ґуґл каже:

 1. assist or encourage (a hesitating speaker) to say something.
  "“And the picture?” he prompted"

Гадаю, що саме це значення використане в command prompt.

Можна використати слово зазив:

ЗАЗИ́В, у, чол., рідко. Те саме, що запрошення. — Коли ти кличеш мене до себе, то я радуюсь твойому [твоєму] зазиву і радо піду за тобою (Іван Франко, VI, 1951, 116).

 • Командний зазив

Те, що слово зазив рідко вживане може допомогти уникнути платунини.

РЕД: Спав на думку ще один варіант:

 • Запит команди
2
 • 1
  перша редакцiя вашої відповіді була веселою) а тепер - цiкавий варiант. Бачу за вашим посиланням, що словники Google не бездоганнi, адже "пiдказка" це "hint" translate.google.com/… Commented Apr 27, 2021 at 16:51
 • Мабуть, Prompt заслуговує окремого від command треду. Бо слово це не просте і може використовуватись у багатьох значеннях. Commented Apr 27, 2021 at 16:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.