10

Вираз функціонал сайту є досить поширеним, в чому можна переконатись, скориставшись пошукачем Google.

Проте, функціонал є математичним терміном і означає відображення векторного простору на базову множину для даного простору, здебільшого на множину дійсних чисел.

СУМ не містить слова функціонал.

Чи є функціонал унормованим варіантом з точки зору опису характеристик продукту/сайту чи потрібно використовувати виключно вираз функціональність сайту?

0
4

Мені здається це той випадок, коли ми рухаємося паралельно російській мові, маючи подібні (чи кальковані?) слова з тими ж значеннями і повторюємо ті ж самі помилки.

Функціональність (як і рос. «функциональность») означає:

 1. Множина функцій (1–3), що їх має певний предмет/прилад система.
 2. Іменник до «функціональний» в значенні:

  • Функціональний — той, що здатен виконувати корисні функції або багато функцій; корисний; практичий.

  Тобто, певною мірою гіпонім до практичність (1).

Функціонал (аналогічно до рос. функционал) означає:

 1. Математичне поняття.
 2. Синонім до «функціональність» (1).

Визначення грубі і мої. Може, спочатку додам в український Wiktionary із цитатами з корпусу в ролі доведення. І тоді вже вточню тут доведеннями.

В словниках російської мови друге значення другого слова відмічене як неол[огізм], жарг[он]. Існує не одна сторінка, де росіян намагаються привчити не використовувати друге слово в жаргонному другому значенні замість першого слова.

Я припускаю, що «функціонал» (2) в українській мові теж є неологізмом і жаргоном. Тим не менш воно широко використовується. Припускаю, що скоро воно може бути визнане нежаргонним. Тим більше, що значення «функціональність» (1) теж є досить новим порівняно з «функціональність» (2), яке ми зустрічаємо, наприклад, у Ю. Щербака (1971) та П. Загребельного (1986).

3

Слово functional - це прикметник, дослівно - функціональний. Стосовно функцій, воно перетворилось на іменник і має на увазі функцію аргументами якої є інші функції. Тоді ж як функціонал сайту - це список наявних функцій. Як бачимо зв'язку немає і значення, яке ми маємо в російській та українських мовах імовірно утворилась завдяки скороченню слова функціональність задля зручності використання.

Утворення відприкметникових іменників це нормальний процес. Але тут творення якесь не рідне нашій мові. Як варіант скорочення можу запропонувати функційність сайту, такий словотвір є природнім для нашої мови. Таку ідею можна угледіти на r2u

functional capabilities = функці́йні (функціона́льні) можли́вості

А функціональні можливості сайту це і є набір функцій сайту, на відміну від нефункціональних, до яких зараховуємо зазвичай ті, що описують якість сервісу, такі як надійність, безпека, час відгуку і т.п.

0
1

Дуже цікаве запитання! Пропрацювавши більше 10 років в сфері ІТ, ніколи навіть не задумувався, що говорити "функціонал" може бути граматично не вірно. У нас використовується лише це слово і завжди в значенні іменника.

Мені потрібно до завтра протестувати цей функціонал

Який новий функціонал буде містити нова версія нашого продукту?

3
 • 2
  Не "граматично", а "семантично". В українській мові "функціонал" — звісно, іменник (то про англ. казали, що там functional — в першу чергу, прикметник). А в українській "функціонал" може бути лише іменником. Просто питання в тому, чи дозволено це слово використовувати в якихось інших сенсах, окрім вузького суто математичного.
  – Sasha
  Feb 23 '17 at 20:00
 • 1
  І, дякую за відповідь, але це фактично не є повною відповіддю. Бо тут прийнято давати об'єктивно аргументовані відповіді. А «в нас так кажуть» — важливий, але не найоб'єктивніший аргумент. Хоча як коментар це було би корисно.
  – Sasha
  Feb 23 '17 at 20:04
 • А в мене навпаки ситуація: що в універі, що на роботі переважно вживалось функціональність, якщо хтось казав функціонал - поправляли. Мабуть, звязано з тим, що більший нахил на математику був, тому це слово мало міцну асоціацію з тим, що воно насправді означає.
  – stolorm
  Jun 11 at 11:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.