4

Не хотів створювати окрему тему задля одного слова іншомовного походження - bollard, але доводиться (перенаправлено з загальної теми про подвоєння приголосних у словах іншомовного походження).

Доки не став шукати в інтернеті, гадав, що українською це слово буде з однією л - болард, це навіть підтверджує Вікіпедія. Однак, в інтернеті перемогла форма з подвоєним л - боллард.

Намагався було знайти це слово у «Словнику української мови» в 20 томах, виданому Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України, але там його немає - є тільки слово бола.

То ж як буде правильно вживати це слово українською?

1 Answer 1

4

У словниках цього слова не знайшла, але майже впевнена, що українською правильно - болард (без подвоєння).

У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних зазвичай не подвоюємо (§ 128 Українського правопису 2019 року)

Тому правильно:

аба́т, акумулятор, баро́ко, беладо́на, белетри́стика, браві́симо, ват, гру́па, гун (гу́ни), ідиліч́ний, інтелектуа́льний, інтерме́цо, колекти́в, комі́сія, лібре́то, піані́симо, піцика́то, стака́то, су́ма, фін (фі́ни), шасі́ та ін.

Є список слів, які за традицією пишемо з подвоєнням. Наскільки я розумію, він вичерпний:

анна́ли, бо́нна, білль, бру́тто, бу́лла, ва́нна, ві́лла, до́нна, мадо́нна, ма́нна, мулла́, панно́, пе́нні, то́нна, ду́рра, мірра та слово Алла́х.

Думаю, нам слід керуватися загальним правилом, і писати болард без подвоєння.

PS: Коли ви ґуґлите "боллард українською" у результати пошуку все одно потрапляють сторінки російською мовою. А російською, судячи з усього, якраз правильно "боллард" - тому і виходить, що результатів з подвоєнням більше. (Правила російської орфографії і пунктуації 1956 р. не вказують, що загальні слова іншомовного походження зазвичай пишуться без подвоєння - див. § 68)

2
  • 1
    Запитання містить посилання на інше запитання на нашому сайті, де є відповідь, яка, у свою чергу, дає розлогий огляд правопису подібних слів, згідно з різними правописами. Автор цього запитання знає загальне правило і, тим не менше, запитує про правопис цього конкретного слова. і тому, на мою думку, відповідь має бути зосередженою на конкретному слові, а не на загальному правилі. Nov 1, 2019 at 21:16
  • 2
    @bytebuster написання цього конкретного слова залежить від загального правила. Болард не знайти в словниках чи мовознавчих працях, а на вживання слова деінде покладатись не варто. Залишається Український правопис (на нову версію якого нема посилання в тій, іншій відповіді). Та якщо у вас є пропозиції, як зробити мою відповідь конкретнішою, я спробую до них дослухатися.
    – kaamos
    Nov 2, 2019 at 6:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.