7

Був дуже здивований, дізнавшись, що слово потомство є повною калькою з російської. Деякі словники дають ще варіант перекладу у множині - нащадки, але якось це незвично звучить.

Так яке слово слід використовувати українською - нащадки чи потомство?

1
  • 1
    Поправив форматування. Текст, що заключений у backticks, призначений для програмного коду. Програми-читачі екрану (screen readers) читають його по окремій літері, як абревіатуру, і тому на мовних сайтах його не варто використовувати. У нас є стаття на Meta, вона містить багато корисної інформації, хоча, можливо, потребує допрацювання. Commented Oct 28, 2019 at 1:26

2 Answers 2

9

Потомство не є калькою з російської, а має спільне для української та російської коріння.

Слова потомство, потомок походять від старослов'янського потомънь "наступний". Останнє пов'язане з праслов'янським [potomъkъ], що походить від словосполучення po tomь - "потім, пізніше".

Окрім російського потомок, схожі слова є у білоруській (патомак), польській та чеській (potomek), словацькій (potomok), болгарській (потомък), македонськый (потомок), сербохорватській (потомак), словенській (potomec) та інших мовах.

Нащадок також сягає корінням праслов'янської і утворене від слова čędo - "дитина":

enter image description here

Тому, думаю, можна послуговуватись обома словами - як нащадки, так і потомство (звертаючи увагу на відтінки їх значень).

7

Етимологічний словник української мови. Том 5. 2003 рік.

Потомок - похідне від потім, пізніше.

Етимологічний словник української мови. Том 6. 2012 рік.

Нащадок - щадок. Щадок - утворене від чадо (дитина).

Тобто якщо хочете зробити акцент на тому, що потім, після вас - то потомок. А якщо потрібно зробити акцент на тому, що це ваша дитина - тоді нащадок.

1
  • 1
    Побачила вашу відповідь вже після того, як додала свою) (довго не оновлювала вкладку)
    – kaamos
    Commented Oct 28, 2019 at 21:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.