5

Як правильно написати що проєкт у жанрі політична сатира? "український політико-сатиричний", чи "український політично-сатиричний", чи взагалі "сатирико-політичний/сатиро-політичний"?

2

Здається, усталеним прикметником є "політично-сатиричний".

Спочатку я думала, краще було б казати "політико-сатиричний" (від політична сатира) - за аналогією з "політико-економічним" (від політична економіка). Другий прикметник є у Правописі 2019 р. - п. 2.2.б § 40.

Однак я не змогла знайти прикладів вживання "політико-сатиричного" в літературі (шукала тут). Натомість, "політично-сатиричний" вжито, зокрема, у таких реченнях:

У подальші роки Франко не менш активно працює над творами німецького поета, залишивши нам 23 переклади політично-сатиричних творів Гейне, серед яких — велика поема "Німеччина " і прозовий твір "Флорентійські ночі".

...політично-сатиричний роман Дж. Орвелла «Animal Farm», що вийшов під різними назвами («Колгосп тварин», «Скотоферма», «Скотохутір», «Ферма», «Рай для тварин», «Хутір тварин»)...

Звісно, відсутність прикладів вживання "політико-сатиричного" в одному корпусі не означає, що слово не має права на існування. Проте наявність прикладів до "політично-сатиричного", думаю, схиляє чашу на користь останнього.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.