3

Який український відповідник слова "сослуживец"?

Варіанти, які пропонують словники на r2u: співпрацівник, співробітник, однослуживець, супрацівник, товариш по службі.

Якому з цих (або інших) варіантів варто надавати перевагу?

6
 • 4
  Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Запитання, які не демонструють спроби автора самостійно відповісти на нього, змушують інших «вгадувати», чого саме хоче автор, і тому заважають надавати точні відповіді. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». Щоб виправити запитання, натисніть edit у лівому нижньому куті під запитанням. Ще раз, ласкаво просимо і дякуємо, що приєдналися до спільноти!
  – P. Vowk
  Commented Oct 25, 2019 at 19:43
 • 1
  I'm voting to close this question as off-topic because it shows no research effort. Commented Oct 25, 2019 at 20:33
 • @bytebuster, нагадую, що «low research effort» не є причиною закриття питання.
  – Sasha
  Commented Oct 26, 2019 at 6:54
 • 1
  @Sasha, згоден, не є формальним «приводом». Але є — першопричиною. Саме відсутність бажання автора запитання бодай трошки дослідити проблему найчастіше призводить до усіх основних причин закриття. Про це ж свідчить відсутність спроби автора вчасно виправити запитання після того, як йому було вказано на це. Але хороша новина — у нас на сайті є багато prominent users, хто можуть докласти свого часу, сил та натхнення, аби виправити запитання і зупинити хвилю мінусів, яку вже почав отримувати новий дописувач. Commented Oct 26, 2019 at 9:42
 • 2
  @improbable я запропонувала "дрібку інформації" (і додатковий тег) до запитання вчора. Не вистачає ще одного голосу аби схвалити цей варіант.
  – kaamos
  Commented Oct 27, 2019 at 17:28

3 Answers 3

2

Якщо довіряти СУМ-11, то російське сослуживец можна перекласти як "співпрацівник", "співробітник" чи "колега".

Сocлyживeц - це:

Чeлoвeк, кoтopый cлyжит вмecтe c кeм-нибyдь, paбoтaeт c кeм-нибyдь в oднoм yчpeждeнии. Mы c ним cocлyживцы. Бывшиe cocлyживцы.

Тобто мова йде про когось, хто служить чи працює разом з кимось.

СУМ-11 подає декілька слів з подібним значенням. Співпрацівник:

Той, хто займається якою-небудь діяльністю, працює разом із кимсь.

Співробітник:

 1. Той, хто працює разом із ким-небудь, допомагає йому в якійсь справі.

Слово співробітник має також друге значення, безвідносне до інших працівників:

 1. Особа, що працює в якійсь установі; службовець. || Особа, що бере участь як автор у роботі періодичного чи багатотомного видання. Науковий співробітник — посада працівника науково-дослідної установи, а також особа, що займає цю посаду.

Окрім цього, є слово колега, яке має ширше значення, ніж співпрацівник та співробітник:

Товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо.

Слів однослуживець, супрацівник СУМ-11 не містить.

Фраза товариш по службі не надто подобається проф. Пономареву:

Віктор Пилипенко хоче знати, як відтворити українською мовою російське слово сослуживець [sic].

Калька співслужбовець, на думку читача, дуже неоковирна. Це справді не дуже вдала калька, але пропонований словниками вислів товариш по службі теж не ліпший.

Своїх варіантів перекладу проф. Пономарів не пропонує.

До речі, в "Уроках державної мови" Б. Рогози та посібнику "Чи правильно ми говоримо" Є. Чак є детальні роз'яснення відмінностей між словами робітник, працівник, співробітник.

За цими роз'ясненнями працівник має ширше значення ніж робітник, адже означає того, хто трудиться, незалежно від сфери його діяльності. Робітник же часто означає того, хто працює на промисловому підприємстві. З огляду на це, слово співпрацівник є цілком доречним, коли говоримо про когось, хто працює з кимось взагалі (безвідносно до галузі праці).

Однак і співробітник можна вживати в цьому значенні (див. тлумачення 1 з СУМ-11 вище). Хоча частіше це слово використовують все-таки як компонент назви посади (науковий співробітник, співробітник районної газети).

Що ж до колеги, то думаю, з цим словом важко помилитися - будь-який сослуживец є колегою. Хоча, звісно, не всі колеги є сослуживцами, адже слово колеги не завжди позначає тих, хто працює разом.

0
2

Колега (колежанка) і побратим

Служба буває на державних посадах або військовою. Український відповідник залежатиме від контексту.

 1. Колега (колежанка) (лат. collega) — товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. Особа тієї самої професії.

 2. Побратим — соратник по якій-небудь діяльності, сподвижник; названий брат; товариш по боротьбі, битві, боях.

-1

Співслуживець саме нормально)це моя думка

1
 • 2
  Дякуємо за відповідь. Але в нас не прийнято писати відповіді, що базуються лише на інтуїції. Чи могли б Ви (щоб ідеально) навести приклади реального вживання цього слова десь (хоча я не бачу його в жодних словниках, але я бачу, що його знаходять Google, Google Книги й ГРАК-11) або (хоча б) спробувати якось аргументувати.
  – Sasha
  Commented Apr 16, 2021 at 17:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.