8

Чи є правильним слово "підписка" для багаторазової, регулярної оплати певної послуги в інтернеті. Чи варто використовувати слово "передплата"? Наприклад, можливість переглядати відео з сервісу, виплачуючи кожного місяця Н-гривень. Згідно з деякими джерелами:

Слово підписка означає «затвердження підписом людини якогось зобов’язання додержуватись певних правил чи виконувати якусь вимогу». А коли хтось хоче одержувати газети й журнали або збірку творів якогось письменника, за що треба наперед заплатити певну суму грошей, це зветься передплатою

Та чи є "передплата" підходящим словом в цьому випадку? Послуга може бути безкоштовною, а оплата може проводитись регулярно і автоматично. Це трохи відрізняє його від передплати газет і журналів.

6
 • 1
  Сторінка «Як назвати оформлення отримання новин в мережі?» часом не про те саме?
  – Sasha
  Commented Oct 16, 2019 at 15:16
 • 2
  Сторінка схожа, хоча питання там більш загальне. Підписка на друзів, новини може мати свої відповідні слова (додати у друзі, стежити за новинами). Нажаль там немає однозначної відповіді для оплати послуг чи сервісів. Commented Oct 16, 2019 at 15:59
 • Чим слово послуги відрізняється від services?
  – user1677
  Commented Oct 17, 2019 at 8:22
 • @AndriyIvanchenko мабуть нічим, наприклад ви можете оформити підписку на Windows і платити кілька доларів в місяць за користування. Windows is a service
  – Yola
  Commented Oct 17, 2019 at 13:21
 • 1
  Я розумію слово сервіс, як говірку (slang). Мета мого коментаря звернути на це увагу.
  – user1677
  Commented Oct 18, 2019 at 12:55

1 Answer 1

5
+50

Мабуть, словом "підписка" таки можна послуговуватись.

Лариса Колібаба в одній зі статей пише:

В українській мові активно вживані віддієслівні іменники з суфіксом -к-, для яких основним є предметне значення (продукту, наслідку дії, об’єкта, предмета, за допомогою якого здійснюють дію, зрідка місця дії: виписка, в’язка, грілка, закладка, збірка, пересадка, підтяжка, посилка, присипка). Такі утворення не суперечать cловотвірним нормам української мови.

Натомість:

Щодо вираження значення упредметненої дії, то значна частина іменників із суфіксом -к- є прямими лексичними запозиченнями з російської мови, напр.: блокіровка, буксировка, оцинковка, розбраковка, стажировка. Вони є паралельними утвореннями до питомих дериватів української мови на -ння, пор.: браковка — бракування, гравіровка — гравірування, промивка — промивання, прошивка — прошивання, стажировка — стажування, страховка — страхування і под.

Думаю, іменник "підписка" належить до першої з наведених груп, адже позначає наслідок дії "підписатися" (подібно до "виписатися" - "виписка").

Ще одну підставу не відкидати слово "підписка" можна знайти у Максима Вакуленка:

Щодо вживання суфікса ~к~. З одного боку, є багато прикладів, які підтверджують важливість цього суфікса: постановка (а не постанова), підставка (а не підстава), посадка (літака, дерев – а не посада інженера) [...]. З іншого боку, фіналі "~ка" та "~ння" надають слову різних значень: затримка (процесу – на противагу затриманню злочинця), [...] в'язка (на противагу в'язанню), пробіжка (а не пробігання), [...] описка (на противагу описанню), записка, зупинка, підбірка (на противагу підбиранню) [...]. Як бачимо, слова з морфом ~ка мають глибоке коріння в нашій мові, і їх заміна іншими формами призвела б до спотворення змісту. Тому ми погоджуємося з висновками праці [Пілецький 1994, 83], що і цей тип віддієслівних похідних має перспективу в українській науковій мові.

Справді, є слово "записка", утворене від "записати" - не думаю, що його слід вважати калькою з російської та уникати. Чому ж тоді по-іншому ставитися до "підписки", утвореної від "підписати(сь)"?

Проте я не філолог і, звісно, можу помилятися. Якщо хтось розуміється на цьому краще - поділіться своїми думками)

Наостанок, ось декілька прикладів вживання слова у значенні, про яке запитує автор.

Уніан:

Сервіси підписки стають все більш популярними. За допомогою підписки можна отримувати доступ до музики, фільмів, ігор і додатків.

ZN,UA:

Підписка на сервіс буде коштувати від 9,99 доларів в місяць, замість 8 тисяч доларів на рік, які потрібно було б заплатити за підписку на кожен журнал окремо.

Студвей:

Компанія оголосила про можливість безкоштовної підписки на її преміум-версію для викладачів та студентів.

2
 • Вказані посилання на сайти новин, як джерела не можуть бути за достовірні приклади використання слів. На тих сайтах забагато помилок для цього.
  – user1677
  Commented Oct 24, 2019 at 20:17
 • @AndriyIvanchenko розумію. Я вагалася, додавати приклади із сайтів, чи ні - особливо той, де йде мова про 9,99 доларів в місяць (а не на місяць). Зрештою, залишила. Не як аргумент на користь слова "підписка" (аргументи вище), і не як взірець бездоганної української, а радше як ілюстрацію до теми. Хоча якщо мені підскажуть джерела, яким можна довіряти, я старатимусь добирати приклади там. Чи крім словників і статей мовознавців нічого й немає?
  – kaamos
  Commented Oct 24, 2019 at 21:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.