2

Як перекласти з російської "выходить" у значенні "мати успіх у виконанні якогось завдання"? Наприклад, "у меня всё вышло".

I hope this is not too broad. Here is a research effort:

https://r2u.org.ua/s?w=выходить&scope=all&dicts=all&highlight=on
https://ru.glosbe.com/ru/uk/выходить
https://gufo.me/dict/ruuk/выходить

6
 • 1
  «Мені вдалося»? Та й навіть «у мене вийшло» можна (14-те значення тут; хоч мені якось не дуже звучить).
  – Sasha
  Commented Oct 16, 2019 at 15:14
 • Хіба 14? "(14) Вихо́дити (става́ти) / ви́йти (ста́ти) на старт: а) займати вихідне положення перед початком змагання з подолання якої-небудь відстані."
  – Kosarar
  Commented Oct 16, 2019 at 15:19
 • 1
  Тоді, мабуть, доцільніше було б сформулювати початкове запитання як "Чи можна так сказати українською?" Хоча це вже наступним разом. Однаково я хочу побачити усе розмаїття варіантів (впевнений, комусь це теж може бути цікаво).
  – Kosarar
  Commented Oct 16, 2019 at 15:28
 • 3
  Ще раз: research effort — це не для jury. Це для вас. Це ви хочете отримати відповідь, і це ви формулюєте запитання так, щоб воно було а) зрозумілим; б) обмеженим, аби потенційні автори відповідей не гаяли даремно свій час і не вгадували, чого хотів автор запитання. Commented Oct 17, 2019 at 1:39
 • 1
  Уже зрозуміле та обмежене? Це добре. Що незрозуміло або не обмежено у моєму попередньому запитанні? ukrainian.stackexchange.com/questions/5919/…
  – Kosarar
  Commented Oct 17, 2019 at 13:18

1 Answer 1

4

Вышло

це частина фразеологізму. Тобто можна підібрати будь-яку вдалу альтернативу, або використати те саме слово, якщо розумієте значення.

Дубровський. Московсько-українська фразеологія. 1917.

Вышло по моему, какъ я говорилъ - На моє слово впало. На моє вийшло.

Завдання: рішилося, вдалося, далося, виконалося, вийшло, отрималося. В залежності від того що саме потрібно сказати чи донести до слухача. Хто як каже.

1
 • "Тобі вдалося?" "Мені все вдалося". Гарно.
  – Kosarar
  Commented Oct 16, 2019 at 18:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.