0

Чи правильно буде утворити відносний прикметник від слова комікс за допомогою суфікса -н-: коміксний?

  • 1
    @AndriyIvanchenko Comic і comics - абсолютно різні слова. Не вводьте людей в оману і, будь ласка, припиніть стверджувати щось про те, про що не маєте жодного уявлення. Я вже не раз за вами спостерігав, що ви говорите про речі про які не маєте жодного уявлення і хтось, але може подумати, що ви маєте рацію серед того, що ви написали. – improbable Oct 8 '19 at 8:07
  • Слово сomics походить від слова comic, ось що мається в словниках під множиною, проте має АБСОЛЮТНО інше значення, яке ніяким чином не перетинається зі словом comic. Крім того, comics не відмінюється, це стале слово як mathematics, thermodynamics і т.д., таким чином це ще і однина, і множина водночас. Це знають всі люди, котрі знають англійську, без образ, але ви її не знаєте, проте часто вважаєте, що знаєте і можете робити авторитетні ствердження. Якщо не впевнені на 100% в чомусь - будь ласка, не пишіть це. – improbable Oct 9 '19 at 10:24
  • Вважаю, що це слово "comics" можна перекласти, а отже подібного прикметника не повинно існувати. – Andriy Ivanchenko Oct 16 '19 at 13:52
0

Українська граматика 2019

§ 33. -Н-(ИЙ), -Н-(ІЙ)

-ИЧН-(ИЙ), -ІЧН-(ИЙ) (-ЇЧН-(ИЙ)

  1. Після букв д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р у прикметниках, утворених від основ іншомовного походження, пишемо похідний суфікс -ичн-(ий): істори́чний, класи́чний, математи́чний, ортопеди́чний; після решти приголосних — -ічн- (ий): академі́чний, анархі́чний, археологі́чний, епі́чний, ідилі́чний, органі́чний; після голосних — -їчн-(ий): архаї́чний, мозаї́чний, прозаї́чний.

comics-ичний.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.