6

Як перекласти українською слово "VS." (скорочена версія від латинського versus, «проти») бажано так само у скороченій формі? Тобто в ангмові надзвичайно поширена форма вжитку:

 • Trump VS. Biden (Трамп супроти Байдена)

 • Democrats VS. Republicans (Демократи проти Республіканців)

Я бачив деякі варіанти на Словотворі https://slovotvir.org.ua/words/vs , але на жоден варіант там не було надано АД джерела (словника, стильового підручника тощо), тож хотілося б почути що про це кажуть українські мовознавці.

Ще раз наголошується що важливим є надання україномовного відповідника-скорочення, тотбо насамперед цікавить скорочення схоже на VS. а не повнокровне слово як от Versus

 • А чим не підходять «проти» й «супроти»? Чи питання в тому, яке з них краще? – Sasha Sep 30 '19 at 4:22
 • 2
  Питання в тому чи є усталений відповідник-скорочення у «проти» й «супроти» (чи іншого відповідника versus), наприклад «пр.» й «спр.» й бажано щоб цей відповідник-скорочення був не 100% словотвір, а скорочення яке або 1) зустрічається в українському сучукрліті чи 2) мовознавчих працях 3) словниках тощо – piznajko Sep 30 '19 at 4:38
 • А, я зрозумів, мова саме про скорочення. Перепрошую, неуважно прочитав :(. – Sasha Sep 30 '19 at 4:44
 • 1
  Від супроти можна отримати с/п. – stegetsj Sep 30 '19 at 6:24
 • 3
  Мені здається, що відповідного скорочення немає. – improbable Sep 30 '19 at 10:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.