10

Як перекласти українською слово "VS." (скорочена версія від латинського versus, «проти») бажано так само у скороченій формі? Тобто в ангмові надзвичайно поширена форма вжитку:

 • Trump VS. Biden (Трамп супроти Байдена)

 • Democrats VS. Republicans (Демократи проти Республіканців)

Я бачив деякі варіанти на Словотворі https://slovotvir.org.ua/words/vs , але на жоден варіант там не було надано АД джерела (словника, стильового підручника тощо), тож хотілося б почути що про це кажуть українські мовознавці.

Ще раз наголошується що важливим є надання україномовного відповідника-скорочення, тотбо насамперед цікавить скорочення схоже на VS. а не повнокровне слово як от Versus

8
 • 1
  А чим не підходять «проти» й «супроти»? Чи питання в тому, яке з них краще?
  – Sasha
  Commented Sep 30, 2019 at 4:22
 • 2
  Питання в тому чи є усталений відповідник-скорочення у «проти» й «супроти» (чи іншого відповідника versus), наприклад «пр.» й «спр.» й бажано щоб цей відповідник-скорочення був не 100% словотвір, а скорочення яке або 1) зустрічається в українському сучукрліті чи 2) мовознавчих працях 3) словниках тощо
  – piznajko
  Commented Sep 30, 2019 at 4:38
 • 1
  Від супроти можна отримати с/п. Commented Sep 30, 2019 at 6:24
 • 3
  Мені здається, що відповідного скорочення немає.
  – improbable
  Commented Sep 30, 2019 at 10:51
 • 2
  В сучасному вжитку, окрім «проти, супроти», часто можна зустріти позначку тире «—», рідше «і». Наприклад "Бій Усик — Чисора» або «Бій Усика і Чисори». Commented Jan 26, 2021 at 4:05

1 Answer 1

2

У нас узагалі нема скорочення-відповідника для VS. Це їхнє слово-реалія. Не все можна перенести в українську мову чи з неї в англійську. У кожної мови своя природа і реалії, свої лакуни.

2
 • Що таке "лакуни"?
  – sashaeve
  Commented Apr 6, 2021 at 20:19
 • 1
  @sashaeve Lakuna Commented May 23, 2022 at 22:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.