9

Ґуґл знаходить обидва варіанти, чи обидва є нормативними?

Декілька прикладів з пошуку:

З перекладу "Долина Совісті" Дяченків (видавництво "Зелений Пес"):

Тож Влад сидів на останньому ряді біля стіни, Ганна - на першому біля вікна.

"Діва Млинища",

за ними йшов назирцем Левко — він теж дивився в клубі те кіно, як зазвичай, в останньому ряду.

0

1 Answer 1

3

Тут можуть виникнути дві проблеми:

  • Закінчення іменника ряд. Ряд - іменник чоловічого роду другої відміни твердої групи, в місцевому відмінку однини такі іменники мають закінчення . Хоча цей форум все ж каже (а СУМ підтверджує прикладами), що безуфіксні іменники чоловічого роду другої відміни можуть мати і закінчення .
  • Вживання прийменника. Вікісловник і СУМ наводить приклади лише з прийменником в. Як на мене, то перш за все варто звернути увагу на значення цього слова. Ряд - це:

    cукупність однорідних предметів або живих істот, розташованих одне поруч з одним, одне за одним, витягнутих в одну лінію.

В загальному випадку ми кажемо в ряду. Тому, думаю, сюди можна сміливо додати і ряди місць в (кіно)театрі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.