5

Оскільки слово туалет має французьке походження, можна здогадатися, що раніше мало існувати питомо українське слово на позначення цього терміна.

Спочатку спало на думку вбиральня. Та цього слова зась відшукати в словникові Грінченка, а СУМ подає цитати вживання в цьому значенні лише з 20 століття. То як же в старі часи українці називали туалет?

6

Словарь российсько-український, що укладений М. Уманцем і А. Спілкою протягом 1893–1899 років, і який технічно належить до періоду перед ХХ століттям, на запит нужник видає у якості варіантів паску́дник, сра́ч.

Не впевнений щодо того коли саме українці почали вживати ці слова і чи це були "старі часи", але вищезазначений словник є найстарішим джерелом, яке зміг знайти.

  • Вітаємо на сайті! Бачу, ви вже одразу зорієнтувалися щодо формату відповідей. Сподіваємось на подальшу співдискусію. Наснаги! – P. Vowk Sep 25 at 19:11
2

На Галичині люди народжені на початку ХХст. й досі вживають слово "віходок". По походженню цеслово, скоріш за все, є суто слов'янським, воно має аналог в чеській "záchod"[заход] та російській: "отхожее место", місце куди відходять. Такий термін міг виникнути ще в справді старі часи до розповсюдження відокремлених будівель.

protected by Community Oct 7 at 10:39

Thank you for your interest in this question. Because it has attracted low-quality or spam answers that had to be removed, posting an answer now requires 10 reputation on this site (the association bonus does not count).

Would you like to answer one of these unanswered questions instead?

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.