3

В ґуґлі видача на запит "багатоходівка" — 5,800 результатів. Хоча не впевнений щодо цього слова. В словниках його наче нема. І навіть якщо припустити, що це правильний еквівалент, то наскільки правильно буде говорити "багатоходовочка"? Що тут робиться з суфіксами?

Чи притаманне таке словотворення українській мові — "-овочка"? Чи не могли б ви детальніше пояснити, що з чим тут чергується і з яких суфіксів складається ця частина.

4

Багатоходівка, багатоходівочка

«Словники України on-line» від УМІФ містять слово багатоході́вка. Знаходить декілька траплянь цього слова й корпус «ГРАК»:

Це своєрідне колективного авторства фентезі з розбудованими й вишуканими багатоходівками, непролазними хащами макро- і мікрорівневих стосунків між угрупованнями, «командами» та окремими «лідерами», не видимими простому смертному оку лабіринтами й комбінаціями. // Юрій Андрухович «Гра у висер», 2018.

Але, вже перебуваючи в Петербурзі, Скоропадський довідався про те, що російська влада за його спиною перепризначила новгород-сіверського сотника, задіявши при цьому таку собі «багатоходівку»: поставила Семена Соболевського сотником у Погар, а «прежнего» погарського сотника Семена Галецького перевела сотником до Новгород-Сіверського. // Віктор Горобець «Світанок української держави раннього Нового часу. Влада, соціум, люди, порядки, традиції», 2017.

Сам Г. дав тому достатній привід — і народ краще (точніше — гірше) сприйме історію божевільного вбивці, Ц.-молодшого, ніж заплутану і надто складну багатоходівку із перснями (в якій, зізнатися, я і сам не все розумію, хоча наша тимчасова співпраця із людьми Барабанщика прояснила деякі її темні місця, про що йтиметься нижче). // Володимир Арєнєв «Магус», 2007.

І в підсумку — мали би об'єднаний гетьманат і політичного лідера, якому можна було б домовлятися вже і з Варшавою, і з Москвою. — Така хитра багатоходівка. // Дмитро Шурхало під час інтерв'ю «350-річчя Андрусівської угоди: як Україну розділили вздовж Дніпра?» з Тарасом Чухлібом і Владиславом Яценком.

Всяка правда — результат такої заплутаної багатоходівки, зі стількома ходами прихованими, що простій людині повік у тому не розібратися. // Оксана Забужко «Музей покинутих секретів», 2009.

А в тому, що суд вона програє, сумнівів практично не було: ніхто би не став зажиратися з упливовою ефемкою через якусь пєвіцу ртом, не маючи готової багатоходівки. // Оксана Форостина «Duty free», 2011.

Зменшувальний суфікс (чи комбінація двох суфіксів?) -очк- цілком притаманний українській мові: часточка, жіночка, панночка, вісточка, гілочка тощо. Єдине що — в такому випадку, по-моєму, мало б бути радше багатоходівочка, а не багатоходовочка (як от: гвинтівка — гвинтівочка, мандрівка — мандрівочка, верхівка — верхівочка).

Багатокроківка, багатокроківочка

А ще в мережі вживають «багатокроківка» і «багатокроківочка». Щоправда, у словниках цих слів немає. У пресі я бачу одне трапляння багатокроківки — у назві статті «АнтиНАБУшна багатокроківка» в «Українській правді» й наразі жодного трапляння багатокроківочки (хоча загалом у мережі багатокроківочка трапляється навіть частіше за багатокроківку).

Щодо доречності коренів -крок- і -хід- мені важко сказати однозначно. З одного боку, тут є натяк на гру (зокрема шахи), а в іграх це називається хід (багатокроківочка є радше відповідником неіснуючого російського слова «многошаговочка», ніж «многоходовочка»; і польською це називається «wielochodówka», а не «wielokrokówka»). З іншого, я не бачу категоричних причин, через які це слово обов'язково асоціювати саме з багатоходовою шаховою задачею, а не, наприклад, з багатокроковим планом/стратегією/тактикою.

У будь-якому разі, за словниками й частотою практичного вжитку наразі перевагу мають багатоходівка й багатоходівочка.

| improve this answer | |
 • 1
  Корпус "Грак" - це щось на кшталт Google Books Ngram Viewer'а? Якось я думав, що не вистачає чогось подібного для українського літературного середовища. – Oleksiy Plotnyts'kyy Sep 18 '19 at 8:05
 • 2
  @OleksiyPlotnyts'kyy, гм, а я не знав раніше про Google Books Ngram Viewer, дякую. Я б сказав, що це дещо більше (не за кількістю охоплених текстів, звісно, а за функціональністю) — якщо я правильно зрозумів (поглянув зараз швидко, може, чогось не помітив), Google Books Ngram Viewer лише будує графіки, а ГРАК дозволяє отримувати різні види інформації й задавати складніші запити (наприклад, «будь-яка форма леми нести за якою йде іменник в орудному відмінку» на CQL). Ось на Вікіпедії стаття з посиланням: uk.wikipedia.org/wiki/…. – Sasha Sep 18 '19 at 9:23
 • 1
  @OleksiyPlotnyts'kyy, а, перепрошую, помітив, що Google Books Ngram Viewer дозволяє й raw data завантажувати. («ГРАК» — не єдиний корпус текстів українською мовою, є й інші, але я б сказав, що цей наразі найповніший за обсягом текстів і функціональністю.) – Sasha Sep 18 '19 at 9:25
 • 2
  дякую за посилання. Тут ось можна детальніше про advanced usage почитати: books.google.com/ngrams/info – Oleksiy Plotnyts'kyy Sep 18 '19 at 12:35
 • Я б перекладав як "ланцюжанка" :) – Roman Mikhol Dec 23 '19 at 4:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.